Upisi i državna matura

Upis na studij obavlja se na temelju javnog natječaja koji objavljuje sveučilište. Natječaj za upis mora sadržavati: uvjete za upis, broj mjesta za upis, postupak, podatke o ispravama koje se podnose i rokove za prijavu na natječaj i upis.

Sveučilište utvrđuje postupak odabira pristupnika za upis na način koji jamči ravnopravnost svih pristupnika bez obzira na rasu, boju kože, spol, jezik, vjeru, političko ili drugo uvjerenje, nacionalno ili socijalno podrijetlo, imovinu, rođenje, društveni položaj, invalidnost, seksualnu orijentaciju i dob. Sveučilište utvrđuje kriterije (uspjeh u prethodnom školovanju, vrsta završenog školovanja, uspjeh na razredbenom ili drugom ispitu, posebno znanje, vještine ili sposobnosti i sl.) na temelju kojih se obavlja klasifikacija i odabir kandidata za upis.

Ispiti državne mature i studijski programi prijavljuju se na mrežnoj stranici www.postani-student.hr putem koje se pristupa Nacionalnom informacijskom sustavu prijava na visoka učilišta(NISpVU).

NISpVU je središnji informacijsko-administracijski servis koji učenicima zainteresiranima za polaganje ispita državne mature i nastavak školovanja na visokoškolskoj razini značajno olakšava prijavu i upis na visoka učilišta.

Sustav pokriva cijeli proces od pretraživanja studijskih programa za odabrane studijske programe, preko prijava ispita državne mature i uvida u učenikove rezultate te uvida u rezultate po odabranim studijskim programima, pa do ostvarenja prava na upis na visoka učilišta.

Učenicima omogućuje brz i izravan uvid u rezultate koje su postigli na ispitima državne mature, daje detaljan izračun bodova za svaki prijavljeni studijski program prema uvjetima koje propisuju sama visoka učilišta, kao i uvid u položaj kojega zauzimaju na rang-listama za svaki od studijskih programa za koje su iskazali zanimanje. Na mrežnoj stranici www.postani-student.hr nalazi se popis svih studijskih programa koji se mogu studirati u Republici Hrvatskoj, s uvjetima upisa. Prijave studijskih programa i registracija kandidata provode se putem mrežne stranice Postani student. Za dodatna pitanja mogu se obratiti i Središnjem prijavnom uredu na spu@azvo.hr.

Na stranici Postani student mogu se pronaći detaljne upute i obavijesti o cijelom postupku prijava ispita državne mature te prijava za upis na visoka učilišta kao i obavijesti vezane uz polaganje ispita državne mature. Ispiti državne mature ispiti su iz općeobrazovnih predmeta čijim polaganjem učenici gimnazijskog programa završavaju srednje obrazovanje. Postoje obvezni i izborni ispiti državne mature, a jednaki su za sve učenike i svi ih učenici polažu u isto vrijeme. Ispiti obveznog dijela državne mature su ispiti iz hrvatskoga jezika, matematike i stranog jezika. Obvezni ispiti državne mature mogu se polagati na dvjema razinama: višoj (A) i osnovnoj (B) razini. Sadržaji ispita prema razinama propisuju se ispitnim katalozima koji su dostupni na mrežnoj stranici Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja www. ncvvo.hr. Na istoj stranici mogu se vidjeti i ispiti s provedenih rokova.

Ispite državne mature, osim učenika gimnazijskih programa, mogu polagati i učenici četverogodišnjih strukovnih i umjetničkih programa i učenici petogodišnjega programa u medicinskim školama koji srednje obrazovanje završavaju izradom i obranom završnoga rada u organizaciji i provedbi škole ako žele nastaviti obrazovanje na visokoškolskoj razini. Ispite državne mature organizira i provodi Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja u suradnji sa školama i ostalim javnim ustanovama uključenima u provedbu ispita državne mature. Svaka škola ima ispitnoga koordinatora kojemu se učenici mogu obratiti za sva pitanja u vezi s načinom prijave, pristupanja i polaganja ispita državne mature. Sve informacije o ispitima državne mature dostupne su kandidatima pozivom Infocentra na broj telefona 01/4501 899 ili slanjem upita e-poštom na adresu info.centar@ncvvo.hr.

Polaganje ispita državne mature uređuje se Pravilnikom o polaganju državne mature.