Izjava o pristupačnosti

Studenti s invaliditetom

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište UNIOS smotra sveučilišta koje se nalazi na adresi https://smotra.unios.hr/

Stupanj usklađenosti

Mrežno sjedište https://smotra.unios.hr/ djelomično je usklađeno sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:

-pojedine .pdf datoteke sadržane u objavama nisu u cijelosti nastale izvozom iz izvorišne datoteke iz alata Microsoft Office Word uz odabir opcija za pristupačnost, već skeniranjem tiskanih dokumenata, odnosno nisu pristupačne jer nisu prikladno pripremljene za čitače ekrana;

-dio slika i datoteka nema prikladan tekstualni opis (alt tekst);

-pdf datoteke ne otvaraju se u novom prozoru (tabu) preglednika, a .doc i .ppt datoteke dostupne su isključivo kao datoteke za preuzimanje;

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.

Nerazmjerno opterećenje

Za sve neusklađenosti Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku se privremeno poziva na iznimku zbog nerazmjernog opterećenja u smislu članka 8. Zakona.

U skladu s člankom 3. Zakona, PDF datoteke koje su objavljene prije 23. rujna 2019. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku kvalificira kao arhiva te su one izuzete od primjene Zakona.

Tehnička ograničenja

Tehnička ograničenja trenutne arhitekture sustava onemogućavaju postizanje potpune usklađenosti mrežnog sjedišta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku sa Zakonom o pristupačnosti, što se očituje u otežanom kretanju osoba s invaliditetom mrežnim sjedištem zbog kompleksnosti stranica i podstranica, u ograničenom broju mogućih načina pretraživanja i složenim postupcima pri unosu materijala.

Podizanje razine pristupačnosti

S obzirom da postoje navedeni nedostaci, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku će ih uklanjati s vremenom, a sve u skladu s preporukama za unaprjeđenje pristupačnosti sustava i s ciljem postizanja potpune usklađenosti sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 4. prosinca 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Izjava je zadnji put preispitana 7. prosinca 2020. godine. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku  će redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: rektorat@unios.hr.

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.

Upute