Centar za kvalitetu

Mjesto susreta i komunikacije

Centar za kvalitetu Sveučilišta u Osijeku je mjesto susreta i komunikacije studenata, nastavnika, poslodavaca, završenih studenata i stručnjaka, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, lokalne i regionalne uprave i samouprave, s ciljem da rezultati interakcije unaprijede kvalitetu studiranja na Sveučilištu u Osijeku.

Centar za osiguranje i unapređenje kvalitete visokog obrazovanja Sveučilišta u Osijeku već duže vrijeme studentima pruža usluge karijernog savjetovanja kao jednu od svojih brojnih aktivnosti. Centar je proširio ponudu grupnih radionica namijenjenih karijernom savjetovanju te je, uz individualno savjetovanje studenata, sada u ponudi pet tema grupnih radionica:

  • Pisanje životopisa i motivacijskog pisma
  • Kako se uspješno predstaviti na razgovoru s poslodavcem?
  • Upravljajmo svojim vremenom
  • Prezentacijske vještine
  • Osnove akademskog i poslovnog bontona.

Budući da se u fokusu karijernog savjetovanja nalazi student, Centar radionice održava na fakultetima te na taj način studenti nove vještine stječu na ugodniji, brži i pristupačniji način u poznatom okruženju.

Studenti na kraju svake akademske godine imaju obvezu, prema Pravilniku o studijima i studiranju, ispuniti anonimnu Sveučilišnu studentsku anketu kojom procjenjuju kvalitetu nastave, nastavnog sadržaja te kvalitetu komunikacije s nastavnicima i suradnicima.

Centar provodi postupke akademskog priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija u svrhu nastavka obrazovanja pristupnika na nekom od studija koje nude naši fakulteti.

Centar za kvalitetu – video