Shema studijskih programa

Shema studijskih programa

SVEUČILIŠNO OBRAZOVANJE HKO 8.2Poslijediplomski sveučilišni studijdoktor/doktorica znanosti/umjetnosti (dr. sc. / dr. art.) HKO 7.2Poslijediplomski specijalistički studijsveučilišni specijalist/specijalistica uz naznaku struke(univ. spec.)ilisveučilišni magistar/magistra za studije medicine, stomatologijeili veterine (univ. mag.) min. 3 godineSveučilište općim aktompropisuje broj ECTS bodova 1 – 2 godine60 – 120 ECTS HKO 7.1Sveučilišni diplomski studijmagistar/magistra uz naznaku struke (mag.) ili doktor/doktorica za studije medicine, stomatologije ili veterine (dr.) 1 – 2 godine60 – 120 ECTS HKO 6Preddiplomski sveučilišni studijsveučilišni prvostupnik/prvostupnica(baccalaureus/baccalaurea) uz naznaku struke (univ. bacc.) 5 – 6 godina(integriranipreddiplomski idiplomski studij)300 – 360 ECTS 3 – 4 godine180 – 240 ECTS STRUČNO OBRAZOVANJE HKO 7.1Specijalistički diplomski stručni studijstručni specijalist/specijalistica uz naznaku struke (struč. spec.) ili diplomirani ili diplomirana za studije medicine, stomatologije ili veterine (dipl.)1 – 2 godine60 – 120 ECTSHKO 6Stručni prijediplomski studijstručni prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) uz naznaku struke (bacc.)3 – 4 godine180 – 240 ECTSHKO 5Kratki stručni studijstručni pristupnik/pristupnica uz naznaku struke (pristup.)2 – 2,5 godine120 – 150 ECTS SVEUČILIŠNO OBRAZOVANJE HKO 8.2Poslijediplomski sveučilišnistudijdoktor/doktorica znanosti/umjetnosti (dr. sc. / dr. art.) HKO 7.2Poslijediplomski specijalističkistudijsveučilišni specijalist/specijalistica uz naznaku struke(univ. spec.)ilisveučilišni magistar/magistra zastudije medicine, stomatologijeili veterine (univ. mag.) min. 3 godineSveučilište općim aktompropisuje broj ECTS bodova 1 – 2 godine60 – 120 ECTS HKO 7.1Sveučilišni diplomski studijmagistar/magistra uz naznaku struke (mag.) ilidoktor/doktorica za studije medicine, stomatologijeili veterine (dr.) 1 – 2 godine60 – 120 ECTS HKO 6Sveučilišni prijediplomski studijsveučilišni prvostupnik/prvostupnica(baccalaureus/baccalaurea) uz naznaku struke (univ. bacc.) 5 – 6 godina(integriranipreddiplomski idiplomski studij)300 – 360 ECTS 3 – 4 godine180 – 240 ECTS STRUČNO OBRAZOVANJE HKO 7.1Stručni diplomski studijstručni specijalist/specijalistica uz naznaku struke (struč. spec.) ili diplomirani ili diplomirana za studije medicine, stomatologije ili veterine (dipl.)1 – 2 godine60 – 120 ECTSHKO 6Stručni prijediplomski studijstručni prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) uz naznaku struke (bacc.)3 – 4 godine180 – 240 ECTSHKO 5Kratki stručni studijstručni pristupnik/pristupnica uz naznaku struke (pristup.)2 – 2,5 godine120 – 150 ECTS