Studentski zbor

Studentski zbor je predstavničko tijelo studenata i predstavlja sve studente na razini pojedinog fakulteta. Studentski zborovi svih fakulteta čine Studentski zbor Sveučilišta koji predstavlja i zastupa interese svih studenata Sveučilišta. Najviša razina studentskog predstavništva je Hrvatski studentski zbor.

Studenti svoje predstavnike u studentske zborove fakulteta i Sveučilišta biraju na neposrednim studentskim izborima. Pravo izbora imaju svi upisani studenti, a izbori se provode svake dvije godine.

Djelokrug rada Studentskog zbora odnosi se na predstavljanje i zastupanje interesa studenata u sustavu visokog obrazovanja, informiranju studenata o njihovim pravima i obavezama te poticanje i promicanje studentskog aktivizma i izvannastavnih studentskih aktivnosti.

Studenti čine i najmanje 15 % članova stručnih vijeća fakulteta, a Studentski zbor Sveučilišta predlaže Senatu imenovanje 5 studentskih predstavnika u Senat i jednog u sveučilišni Savjet. Studenti su članovi i ostalih sveučilišnih odbora, povjerenstava i tijela Sveučilišta i sveučilišnih ustanova.

Skupština Studentskog zbora Sveučilišta trenutačno ima 30 članova.

Studentski zbor Sveučilišta dužan je imenovati i studentskog pravobranitelja čija je uloga briga o pravilnoj primjeni propisa, zaštiti studentskih prava i ukazivanje na moguće probleme tijekom studija. Studentski pravobranitelj prima pritužbe studenata koje se odnose na njihova prava i raspravlja o njima s nadležnim tijelima visokog učilišta, savjetuje studente o načinu ostvarivanja prava i može sudjelovati u zaštiti njihovih prava.

Tijekom akademske godine organiziramo različite tribine i radionice, a po svom sadržaju i posjećenosti najuspješniji su Studentska roštiljada te Osječko ljeto mladih. Pozivamo vas da nas pratite na našim Facebook i Instagram profilima koje redovito ažuriramo najnovijim vijestima, a sve o nama možete doznati i putem internetske stranice szos.unios.hr.