Sveučilišni
diplomski studiji

Ekonomski fakultet

 • Ekonomska politika i regionalni razvitak
 • Financijski menadžment
 • Marketing
 • Poduzetnički menadžment i poduzetništvo (na hrvatskom i engleskom jeziku)
 • Poslovna ekonomija
  ▪ smjerovi:
  Menadžment
  • Logistički menadžment
  • Poslovna informatika

Fakultet agrobiotehničkih znanosti

 • Agroekonomika
 • Bilinogojstvo
  ▪ smjerovi:
  Biljna proizvodnja
  • Ishrana bilja i tloznanstvo
  • Oplemenjivanje bilja i sjemenarstvo
  • Zaštita bilja
 • Ekološka poljoprivreda
 • Mehanizacija
 • Povrćarstvo i cvjećarstvo
 • Voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo
  ▪ smjerovi:
  Voćarstvo
  • Vinogradarstvo i vinarstvo
 • Zootehnika
  ▪ smjerovi:
  Hranidba domaćih životinja
  • Lovstvo i pčelarstvo
  • Specijalna zootehnika
 • Digitalna poljoprivreda (na engleskom jeziku)

Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija

 • Elektrotehnika
  ▪ smjerovi:
  Komunikacije i informatika
  • Elektroenergetika
  • Automatizacija industrijskih sustava
 • Računarstvo
 • Automobilsko računarstvo i komunikacije (na hrvatskom i engleskom jeziku)

Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo

 • Fizioterapija (dislocirani studij u Orahovici)
 • Sestrinstvo (studij u Osijeku i dislocirani studiji u Slavonskom Brodu i Svetoj Nedelji)

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

 • Ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja

Filozofski fakultet

 • Hrvatski jezik i književnost – nastavnički smjer (jednopredmetni)
 • Hrvatski jezik i književnost – nastavnički smjer (dvopredmetni)
 • Povijest – nastavnički smjer (dvopredmetni)
 • Informatologija (dvopredmetni)
 • Informacijska tehnologija (dvopredmetni)
 • Nakladništvo (dvopredmetni)
 • Engleski jezik i književnost – nastavnički smjer (dvopredmetni)
 • Engleski jezik i književnost – prevoditeljski smjer (dvopredmetni)
 • Engleski jezik i književnost – filološki smjer (dvopredmetni)
 • Njemački jezik i književnost – nastavnički smjer (jednopredmetni)
 • Njemački jezik i književnost – nastavnički smjer (dvopredmetni)
 • Njemački jezik i književnost – prevoditeljski smjer (dvopredmetni)
 • Pedagogija (dvopredmetni)
 • Filozofija – nastavnički smjer (dvopredmetni)
 • Psihologija (jednopredmetni)
 • Mađarski jezik i književnost – komunikološki smjer (dvopredmetni)
 • Sociologija – nastavnički smjer (dvopredmetni)

Građevinski i arhitektonski fakultet

 • Građevinarstvo
  ▪ smjerovi:
  • Nosive konstrukcije
  • Organizacija, tehnologija i menadžment građenja
  • Hidrotehnika
  • Prometnice

Kineziološki fakultet

 • Kineziološka edukacija

Medicinski fakultet

 • Medicinsko laboratorijska dijagnostika

Pravni fakultet

 • Socijalni rad

Prehrambeno-tehnološki fakultet

 • Prehrambeno inženjerstvo
 • Procesno inženjerstvo
 • Znanost o hrani i nutricionizam
 • Biotehnologija (na engleskom jeziku)

Akademija za umjetnost i kulturu

 • Glazbena pedagogija
 • Pjevanje
  ▪ smjer solistički
 • Gitarska pedagogija
 • Klavir
 • Kompozicija
 • Teorija muzike
 • Tamburaško umijeće
 • Gluma (jednopredmetni)
 • Gluma (dvopredmetni)
 • Lutkarska animacija (jednopredmetni)
 • Lutkarska animacija (dvopredmetni)
 • Neverbalni teatar (jednopredmetni)
 • Neverbalni teatar (dvopredmetni)
 • Lutkarska režija (jednopredmetni)
 • Lutkarska režija (dvopredmetni)
 • Lutka za kazalište, film i multimediju (jednopredmetni)
 • Lutka za kazalište, film i multimediju (dvopredmetni)
 • Scenografija za kazalište, film i multimediju (jednopredmetni)
 • Scenografija za kazalište, film i multimediju (dvopredmetni)
 • Kostimografija za kazalište, film i multimediju (jednopredmetni)
 • Kostimografija za kazalište, film i multimediju (dvopredmetni)
 • Mediji i odnosi s javnošću (jednopredmetni)
 • Mediji i odnosi s javnošću (dvopredmetni)
 • Menadžment u kulturi i kreativnim industrijama (jednopredmetni)
 • Menadžment u kulturi i kreativnim industrijama (dvopredmetni)
 • Likovna kultura
 • Ilustracija
 • Vizualna umjetnost
 • Vizualni studiji, kritika i teorija umjetnosti

Odjel za biologiju

 • Biologija
  ▪ smjer znanstveni
 • Biologija i kemija
  ▪ smjer nastavnički
 • Zaštita prirode i okoliša

Odjel za fiziku

 • Fizika i informatika

Odjel za kemiju

 • Kemija
  ▪ smjerovi
  istraživački
  • nastavnički

Odjel za matematiku

 • Matematika
  ▪ smjerovi
  Financijska matematika i statistika
  • Matematika i računarstvo
 • Matematika i informatika
  ▪ smjer nastavnički