Izvanredni studiji

Sveučilišni prijediplomski studiji

Ekonomski fakultet

 • Ekonomija i poslovna ekonomija

Fakultet agrobiotehničkih znanosti

 • Poljoprivreda
  ▪ smjerovi:
  Agroekonomika
  • Bilinogojstvo
  • Hortikultura
  • Mehanizacija
  • Zootehnika

Fakultet turizma i ruralnog razvoja

 • Turizam

Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo

 • Sestrinstvo (Nova Gradiška i Pregrada)
 • Fizioterapija (dislocirani studij u Orahovici)

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

 • Rani i predškolski odgoj i obrazovanje (Osijek i Slatina)

Pravni fakultet

 • Socijalni rad

Akademija za umjetnost i kulturu

 • Glazbena pedagogija
 • Pjevanje
 • Kompozicija s teorijom muzike
  ▪ smjerovi:
  Kompozicija
  • Teorija muzike
 • Žičani instrumenti
  ▪ smjerovi:
  Gitara
  • Tambura
 • Klavir
 • Dizajn za kazalište, film i televiziju
 • Kultura, mediji i menadžment
 • Likovna kultura

 

Sveučilišni integrirani studiji

Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo

 • Dentalna medicina

Pravni fakultet

 • Pravo

 

Stručni prijediplomski studiji

Fakultet turizma i ruralnog razvoja

 • Enogastronomija
 • Elektroničko poslovanje i programsko inženjerstvo
 • Računovodstvo

Građevinski i arhitektonski fakultet

 • Građevinarstvo

Pravni fakultet

 • Upravni studij

 

Sveučilišni diplomski studiji

Ekonomski fakultet

 • Financijski menadžment
 • Marketing
 • Poduzetnički menadžment i poduzetništvo (na hrvatskom i engleskom jeziku)
 • Poslovna ekonomija
  ▪ smjerovi:
  Menadžment
  • Logistički menadžment
  • Poslovna informatika

Fakultet agrobiotehničkih znanosti

 • Agroekonomika
 • Bilinogojstvo
  ▪ smjerovi:
  Biljna proizvodnja
  • Ishrana bilja i tloznanstvo
  • Oplemenjivanje bilja i sjemenarstvo
  • Zaštita bilja
 • Ekološka poljoprivreda
 • Mehanizacija
 • Povrćarstvo i cvjećarstvo
 • Voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo
  ▪ smjerovi:
  Voćarstvo
  • Vinogradarstvo i vinarstvo
 • Zootehnika
  ▪ smjerovi:
  Hranidba domaćih životinja
  • Lovstvo i pčelarstvo
  • Specijalna zootehnika

Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija

 • Automobilsko računarstvo i komunikacije (na engleskom jeziku)

Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo

 • Sestrinstvo (dislocirani u Svetoj Nedelji i Slavonskom Brodu)
 • Fizioterapija (dislocirani studij u Orahovici)

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti

 • Rani i predškolski odgoj i obrazovanje

Medicinski fakultet

 • Medicinsko laboratorijska dijagnostika

Pravni fakultet

 • Socijalni rad

Akademija za umjetnost i kulturu

 • Glazbena pedagogija
 • Klavir
 • Tamburaško umijeće
 • Gluma (jednopredmetni)
 • Gluma (dvopredmetni)
 • Lutkarska animacija (jednopredmetni)
 • Lutkarska animacija (dvopredmetni)
 • Neverbalni teatar (jednopredmetni)
 • Neverbalni teatar (dvopredmetni)
 • Lutka za kazalište, film i multimediju (jednopredmetni)
 • Lutka za kazalište, film i multimediju (dvopredmetni)
 • Scenografija za kazalište, film i multimediju (jednopredmetni)
 • Scenografija za kazalište, film i multimediju (dvopredmetni)
 • Kostimografija za kazalište, film i multimediju (jednopredmetni)
 • Kostimografija za kazalište, film i multimediju (dvopredmetni)
 • Menadžment u kulturi i kreativnim industrijama (jednopredmetni)
 • Menadžment u kulturi i kreativnim industrijama (dvopredmetni)
 • Likovna kultura
 • Ilustracija

 

Stručni diplomski studiji

Građevinski i arhitektonski fakultet

 • Građevinarstvo
  ▪ smjer
  Vođenje građenja, nadzor i održavanje građevina

Pravni fakultet

 • Javna uprava