Sveučilišni sport

SPORTSKE AKTIVNOSTI NA SVEUČILIŠTU JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku potiče studentski sport u svim njegovim oblicima kao sastavni dio akademskog života kojim se podiže kvaliteta studiranja i življenja.

Tjelesnu aktivnost gotovo uvijek povezujemo sa sportom. Sport je opće ljudsko dobro i jedan od najizrazitijih oblika čovjekove kreativnosti. Uz natjecateljski sport Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera potiče studente i na aktivno bavljenje masovnim sportom radi očuvanja i unapređivanja zdravlja studentske populacije čime se i otvara mogućnost za razvijanje sportskog pokreta u cjelini, a osobito je značajna dostupnost sporta svakome. Zdrava navika bavljenja sportom ostaje za cijeli život.

 

SPORTSKA NATJECANJA

Organizirano provođenje sportskih aktivnosti na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku moglo bi se svrstati u tri kategorije, a odnose se na sportska natjecanja na razini sastavnica i Sveučilišta, natjecanja na državnoj i međunarodnoj razini te sportskim aktivnostima u slobodnom vremenu studenata. Sve tri razine sportskih aktivnosti provode se u okviru Ureda za sportsku djelatnost i Studentskog športskog saveza Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku s ciljem promicanja, unapređivanja, omasovljenja i razvitka sporta na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

 

Sportska natjecanja na sastavnicama (fakultetima i sveučilišnim odjelima) i Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Temelj organizacije sporta na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku jesu njegove sastavnice, odnosno sportski klubovi fakulteta i sveučilišnih odjela. Sukladno zakonskim propisima sportski klubovi se udružuju u članstvo Studentskog športskog saveza Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku koji trenutno broji dvanaest članica ( GRAFOS, FERIT, PTFOS, FDMZOS, SPORT MEFOS, PRIMOS, EFOS, FOOZOS, FFOS, PRAVOS i AUKOS)

U kolektivnim i pojedinačnim sportovima tijekom akademske godine kroz liga i kup sustav natjecanja sudjeluje oko tisuću studentica i studenata. Sustav sporta i sportskih natjecanja na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku pokušava se svake godine unaprijediti i osvježiti, kako bi se zadržala ova razina kompetitivnosti koja stvara kvalitetne natjecatelje  i reprezentacije, koji na nacionalnoj i međunarodnoj razini postižu zapažene rezultate.

Studentski sportski klubovi organiziraju natjecanja unutar svojih fakulteta u sportovima za koje postoji interes među studentima uz pomoć i organizacijsku potporu Studentskog športskog saveza Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Ureda za sportsku djelatnost. Temeljem ostvarenih rezultata, sastavljaju se ekipe koje će nastupiti na Sveučilišnom sportskom prvenstvu.

Sveučilišno sportsko prvenstvo provodi se u organizaciji Studentskog športskog saveza Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Ureda za sportsku djelatnost, a u suradnji sa studentskim sportskim klubovima fakulteta i sveučilišnih odjela. Broj sportova i sustav natjecanja utvrđuju se prema interesima, potrebama i mogućnostima studenta, odnosno na prijedlog studentskog sportskog kluba svake sastavnice Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Sportska natjecanja na razini Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku odvijaju se kroz različite sportove u ženskoj i muškoj konkurenciji. Ova su natjecanja polazišna, kvalifikacijska osnova za stvaranje sveučilišnih reprezentacija koje se natječu na višem stupnju, a to su državna sveučilišna prvenstva te europska sveučilišna prvenstva i europske sveučilišne univerzijade.

Sveučilišno sportsko prvenstvo održava se u petnaest sportova (futsal, košarka, rukomet, odbojka, nogomet, plivanje, šah, kuglanje, tenis, stolni tenis, badminton, pikado, biljar, odbojka na pijesku i basket 3V3) uz sudjelovanje dvanaest sastavnica s registriranim studentskim sportskim klubovima.

 

Sportska natjecanja na državnoj razini

Sudjelovanje Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na sportskim manifestacijama na državnoj, europskoj i međunarodnoj razini služi za promociju Sveučilišta i sveučilišnog sporta kao i za upoznavanje i druženje studenata s odgovarajućim dionicima u zemlji i inozemstvu, izmjenu iskustava i znanja te organizacijskih obrazaca funkcioniranja sporta i tjelovježbe.

Reprezentacije  Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku redovito sudjeluju na UniSport-u (Sveučilišno sportsko prvenstvo Republike Hrvatske) gdje postižu zapažene rezultate u muškoj i ženskoj konkurenciji. Plasman na završno natjecanje UniSport Finals nužno je osigurati sudjelovanjem odnosno prolaskom na poluzavršnicama i kvalifikacijskim turnirama u sljedećim sportovima: košarka, futsal, rukomet, odbojka, stolni tenis, tenis, šah, odbojka na pijesku i basket 3v3.

Osvajanjem prvog mjesta pojedinog sporta na UniSport prvenstvu sveučilišna reprezentacija stječe pravo nastupa na europskom sveučilišnom prvenstvu u tom sportu.

 

Europska sveučilišna prvenstva i sveučilišne univerzijade

Europska sveučilišna prvenstva održavaju se svake dvije godine naizmjenično sa sveučilišnim univerzijadama. Razlika je u tome što se europska sveučilišna prvenstva održavaju u pojedinim europskim gradovima i obuhvaćaju samo jedan sport u muškoj i ženskoj konkurenciji, a sveučilišna univerzijada se sastoji od desetak sportova u jednom gradu.

Reprezentacije Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku redoviti su sudionici europskih sveučilišnih prvenstava i europskih sveučilišnih univerzijada na kojima postižu zapažene rezultate.

U akademskoj godini 2021./2022. student Kineziološkog fakulteta u Osijeku Luka Pratljačić na Svjetskom kupu u boksu (Samsun; Turska) osvojio je odlično treće mjesto dok je Sveučilišna reprezentacija u odbojci – studenti na Europskom sveučilišnom prvenstvu (Lodz; Poljska) osvojila deveto mjesto.

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku dokazalo je da može biti kvalitetan domaćin međunarodnih sportskih natjecanja što se i dokazalo organizacijom 11. Europskog sveučilišnog prvenstva u nogometu 2015. godine uz sudjelovanje četiri stotine natjecatelja i pratećeg osoblja. Natjecanje je organizirano za četrnaest muških i osam ženskih sveučilišnih ekipa iz dvanaest europskih država.

 

SPORTSKE AKTIVNOSTI U SLOBODNOM VREMENU STUDENATA

Posebna se pozornost posvećuje organiziranju slobodnog vremena studenata kroz osmišljene, organizirane i svrsishodne sportske aktivnosti. Radi poticanja studenata na cjeloživotno vježbanje Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera studentskoj populaciji nudi mogućnost sportskih aktivnosti poput planinarenja, plivanja, raftinga, aerobika, klizanja i ostalih aktivnosti za koje su studenti iskazali interes i potrebu.

Sportske aktivnosti u slobodnom vremenu studenata također se organiziraju i provode prigodnim natjecanjima povodom Dana Sveučilišta u Osijeku, Studentskog dana sporta, Hrvatskog olimpijskog dana, Svjetskog dana sporta, Dana grada, te ostalim manifestacijama na lokalnoj i državnoj razini.

Kako ova natjecanja ne bi ostala samo na lokalnoj i državnoj razini Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku sudjeluje i na međunarodnim studentskim prijateljskim susretima u Pečuhu, Dubrovniku, Mariboru, Tuzli i Beogradu.   

Ured za sportsku djelatnost u suradnji sa Studentskim zborom Sveučilišta provodi anketu među studentskom populacijom koja bi trebala iskazati potrebe i interese studenata za određenim sportskim aktivnostima u smislu podizanja kvalitete i raznovrsnosti navedenih sadržaja, a sa svrhom poticanja i osposobljavanja studenata za samostalno tjelesno vježbanje u slobodnom vremenu.