Studenti s invaliditetom

Studenti s invaliditetom

Na našem Sveučilištu poštujemo različitost

U okviru Sveučilišta u Osijeku od 2008. godine djeluje Ured za studente s invaliditetom. Svrha ureda je da studentima, maturantima i njihovim roditeljima pruži sve potrebne informacije kako ostvariti svoja prava i mogućnosti na odabranom fakultetu. Ured je otvoren za rješavanje pojedinačnih i grupnih zamolbi studenata i fakulteta.

Ured posjeduje i posebnu opremu i pomagala koji studentima s invaliditetom olakšavaju studiranje te je moguća posudba specijalizirane opreme.

Ured uspješno surađuje i s različitim udrugama i na taj način posreduje između studenata s posebnim potrebama i udruga.

Studentima s invaliditetom omogućen je individualizirani prilagođeni način polaganja ispita, a što je Sveučilište i pravno reguliralo. Svi fakulteti vode sustavnu brigu o svojim studentima s posebnim potrebama i prilagođavaju nastavu, literaturu, različite materijale i metode te sve ostale aktivnosti kako bi se studentima omogućilo što lakše i jednostavnije studiranje. Većina sveučilišnih sastavnica i prostori sveučilišnog kampusa prilagodili su svoje prostore kako bi se studenti s invaliditetom nesmetano njima mogli kretati. U novom je Studentskom paviljonu uređeno 10 jednokrevetnih soba koje su prilagođene studentima s posebnim potrebama.

Prava i mogućnosti

  • Kandidatima sa 60 postotnim i višim tjelesnim oštećenjem omogućuje se upis na studijske programe, bez obzira na položaj na rang-listi, ukoliko prijeđu razredbeni prag, tj. polože sve ispite obveznoga i izbornoga dijela državne mature koji su uvjet za upis na pojedine studijske programe te, tamo gdje je to potrebno, polože i dodatne provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti koje propisuje visoko učilište.
  • Ovisno o vrsti tjelesnog oštećenja, studenti s invaliditetom imaju pravo na prilagodbu ispitne tehnologije prilikom pisanja ispita državne mature. Sukladno Pravilniku o studijima i studiranju na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, znanstveno/umjetničko-nastavne sastavnice obvezne su osigurati prilagođen pristup na rješavanje specifičnih potreba studentima s invaliditetom na ispitima.
  • Redoviti studenti s invaliditetom od 1. do 5. kategorije invalidnosti imaju pravo na izravan smještaj u studentskom domu.
  • Redoviti studenti s tjelesnim oštećenjem od najmanje 60% mogu ostvariti i pravo naknade dijela troškova prijevoza.
  • Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku studentima s invaliditetom dodjeljuje sveučilišne stipendije. Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske studentima s invaliditetom dodjeljuje državne stipendije.
  • Sastavnice Sveučilišta u Osijeku, ukoliko se ukaže potreba, imaju mogućnost svojim studentima samostalno angažirati studente-asistente i financirati ih preko studentskih ugovora o radu.