Pravni fakultet Osijek

Budi u pravu

  • O Fakultetu

  • Studiji

  • Izvannastavne aktivnosti

  • Pogledaj, poslušaj i pročitaj...

  • Galerija

  • Kontakt

Pravni fakultet
Stjepana Radića 13,
31000 Osijek
www.pravos.unios.hr

O Fakultetu

Povijest visokoškolskog pravnog obrazovanja obilježena je 1961. godinom kada s radom kratkotrajno započinje dislocirani studiji prava u organizaciji Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a potom i 1973. godine kada je u okviru Pravnog studija Ekonomskog fakulteta u Osijeku pokrenuta kontinuirana izobrazba pravnika. Pravni fakultet Osijek organiziran je u 11 katedri koje okupljaju srodne predmete. Na Fakultetu je do sada akademski naziv diplomirani pravnik steklo 5.168 studenata, akademsko zvanje magistar prava 663 studenta, a osnivanjem Stručnog studija upravnog prava, 1982. godine, i preko 1.030 upravnih pravnika, tj. prvostupnika upravnog prava. Brojni ugledni hrvatski suci, državni odvjetnici, odvjetnici, sveučilišni nastavnici, suci Ustavnog suda Republike Hrvatske, diplomati, članovi Hrvatskog sabora i Vlade, političari, zaposleni u organizacijama civilnoga društva, sustavima socijalne skrbi, mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, osiguravajućim društvima, uglednim domaćim i stranim kompanijama, gospodarstvu, međunarodnim organizacijama te akademskim i znanstvenim institucijama u inozemstvu svoje su diplome stekli upravo na Pravnom fakultetu Osijek.

PRAVOS – šetnja fakultetom

Studiji

Sveučilišni prijediplomski studij

Socijalni rad

Stručni prijediplomski studij

Upravni studij

Integrirani prijediplomski i Sveučilišni diplomski studij

Pravo

Sveučilišni diplomski studij

Socijalni rad

Stručni diplomski studij

Javna uprava

 

Izvannastavne aktivnosti

Od 31. ožujka do 1. travnju 2022. godine održan je 3. Kongres studenata Pravnog fakulteta u Osijeku u radu kojeg su, osim studenata hrvatskih pravnih fakulteta sudjelovali i studenti iz Bosne i Hercegovine i Srbije. Tijekom dva dana znanstvenici, teoretičari i praktičari iz područja prava govorili su o temi “Diskriminacija u vremenu transformacije radnih odnosa”.

Studentski zbor Pravnog fakulteta Osijek i studenti Sveučilišnog preddiplomskog i diplomskog studija Socijalni rad, u partnerstvu s Centrom za nestalu i zlostavljanu djecu, organizirali su 1. hrvatski i 10. regionalni kongres studenata socijalnog rada. Kongres se održao 26. i 27. svibnja 2022. godine na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti u Osijeku u Auli Magna pod temom „Socijalni rad(nici) & izazovi današnjice“, a predavanja su održali vodeći stručnjaci iz područja socijalnog rada. Stručnjaci Centra na kongresu predstavili su iskustva iz prakse kada je u pitanju rad s raseljenim osobama iz Ukrajine, koji su izazovi digitalnog odrastanja i što nam donose moderne tehnologije kada su u pitanju djeca i mladi te su predstavili Legose u centru – poludnevne boravke za djecu s problemima u ponašanju kojih Centar broji ukupno 7.

Cilj održavanja Kongresa je potaknuti studente na promišljanje i produbiti njihovo znanje i svijest o važnim pravnim i društvenim temama. Osim stjecanju znanja, Kongres pridonosi povezivanju studenata s različitih fakulteta iz Republike Hrvatske i zemalja u okruženju, razmjeni iskustava te produbljivanju međuljudskih odnosa (tzv. networking).

Studentske udruge

ELSA – (The European Law Student’s Association) – neprofitna je, nepolitička i nevladina udruga studenata prava i mladih pravnika sa savjetodavnim statusom pri UN-u osnovana još 1981. godine u Beču. Danas broji oko 40.000 članova na preko 200 sveučilišta u 40 europskih zemalja. ELSA Hrvatska osnovana je 1992. godine. Ciljevi ELSA-e Osijek su razvoj, promicanje i unapređivanje znanja i komunikacije među studentima prava i mladim pravnicima na području pravnog obrazovanja, stručnog usavršavanja i znanstvenog rada. ELSA njeguje nastojanja za širenjem znanja i harmonizacijom Europskog prava, pripremajući svoje članove za što bolji rad u uvjetima opće europske integracije. Svrha ELSA-e je obogatiti akademski život na fakultetu, pružiti studentima mogućnosti stjecanja znanja, upoznavanja novih ljudi i kultura te praksu u zemljama u Europi i SAD-u. Organiziranjem novih projekata te daljnjim razvojem akademskih aktivnosti, kao i nastavkom suradnje s ostalim lokalnim odborima, ELSA nastoji obogatiti studentski život te poboljšati standard studenata Pravnog fakulteta Osijek. Neke od aktivnosti koje organizira i u kojima sudjeluje ELSA Osijek: PROJEKT “SIMULIRANO SUĐENJE”, PROJEKT “SIMULIRANI PARLAMENT”, NATJECANJE U PISANJU ESEJA, INSTITUCIONALNI POSJETI, NACIONALNA SKUPŠTINA ELSA-e HRVATSKA, CAREER DAY Osim navedenih projekata, ELSA Osijek organizira filmske večeri, team building projekte, Study Visit projekte, izlete itd. kako bi se članovi povezali i stvorili odličnu atmosferu za daljnji rad i napredak. Mail ELSA-e – elsaosijek@gmail.com

LEGOS je udruga studenata Pravnog fakulteta Osijek osnovana 2008. godine i od tada se bavi raznim aktivnostima, od kojih je glavna izdavanje istoimenog časopisa Legos. Udruga je otvorena za sve studente koji su voljni sudjelovati u našim izvannastavnim aktivnostima i doprinijeti radu Udruge svojim radom. Uz izdavanje časopisa Legos, udruga se bavi organiziranjem radionica i predavanja koja su korisna našim studentima, kao i ostatku društva. Mail Legosa – legos@pravos.hr

SPORTSKA UDRUGA PRAVOS osnovana je 31. svibnja 2000. godine radi zadovoljavanja zajedničkih potreba i interesa u područjima studentskog športa, tjelesne i zdravstvene kulture i rekreacije na Pravnom fakultetu Osijek. Nositelji aktivnosti su studenti Pravnog fakulteta Osijek uz pomoć i suradnju predavača tjelesne i zdravstvene kulture. Na Fakultetu se možete uključiti u sportske ekipe: velikog i malog nogometa, košarke i basketa, šaha, plivanja, rukometa, odbojke, tenisa, stolnog tenisa, veslanja, skijanja, squasha, bilijara. Očekujemo vas i vjerujemo da ćemo zajedno i dalje postizati zavidne rezultate u športskim natjecanjima!

Alumni
Pravni fakultet Osijek ponosi se generacijama svojih bivših studentica i studenata koji su obavljali ili obavljaju odgovorne poslove, uključujući i one na najvišim razinama, kao suci, državni odvjetnici, veleposlanici, u tijelima državne uprave, regionalne i lokalne samouprave i institucijama Europske unije, kao i u gospodarskoj, političkoj, znanstvenoj, kulturalnoj i drugim dimenzijama javnog života. Od približno 8.000 diplomiranih studenata, određeni broj nastoji se okupljati kroz članstvo u Alumni klubu i uključivati u aktivnostima promicanja pravne struke, očuvanja tradicije i afirmiranja Fakulteta, kontinuiranog prenošenja znanja i iskustava našim studentima kao i pružanje pomoći i savjeta u svladavanju profesionalnih i drugih životnih izazova s kojima se osobito mladi pravnici susreću na početku svoje karijere.

Suradnja s gospodarstvom i zajednicom

Studenti na Integriranom sveučilišnom preddiplomskom i diplomskom studiju Pravo i Stručnom upravnom studiju sudjeluju u kliničkim vježbama na Općinskom sudu Osijek, u Državnom odvjetništvu i u javnobilježničkim i odvjetničkim uredima. Potpisani su sporazumi o suradnji s Ministarstvom pravosuđa RH vezano uz rad  Pravne klinike „OSIJEK PRO BONO“ i o stručnoj suradnji s Udrugom hrvatskih sudaca.

U svrhu znanstveno-nastavne i nastavne suradnje u organizaciji i realizaciji nastave na Preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju Socijalni rad potpisani su sporazumi s Filozofskim fakultetom Osijek,  Katoličko bogoslovnim fakultetom Đakovo i Fakultetom za odgojne i obrazovne znanosti Osijek. Uz to, nizom sporazuma s Centrom za pružanje usluga u zajednici „Klasje“, Centrom za nestalu i zlostavljanu djecu, Domom za odgoj i mladeži Osijek, Kliničkim bolničkim centrom Osijek, SOS – Dječjim selom Ladimirevci, Udrugom za rad s mladima Breza, Hrvatskim crvenim križem, gradskim društvom Crvenog križa Osijek, Domom za starije i nemoćne osobe Osijek, Osječkim centrom za inkluziju, Osnovnom školom Ljudevita Gaja, Centrom za socijalnu skrb Osijek i Daruvarskim toplicama studentima Socijalnog rada omogućeno je provođenje terenske nastave u svrhu upoznavanja ustroja i zadataka osnovnih nositelja socijalne skrbi (centara za socijalnu skrb, ustanova različitog tipa), djelovanja u području socijalne zaštite, skrbi i zdravstva u okviru lokalne zajednice i djelovanja u okviru 55 udruga koje pružaju usluge socijalne skrbi (poludnevni boravak za različite kategorije smještaja, tretmanski programi i slično).

Ojačana je već ranije uspostavljena suradnja s udrugama poslodavaca i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje i njihovim regionalnim uredom Osijek. Kliničke i drugi oblici vježbi i osposobljavanja omogućuju značajnom broju studenata kvalitetno povezivanje teorijskih i praktičnih znanja. To potvrđuju i povratne informacije poslodavaca i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. U istom cilju Fakultet organizira brojna stručna studijska putovanja za studente (posjete pravosudnim, političkim, poslovnim i drugim institucijama), kao i odlazak na brojna međunarodna pravna i pravnička natjecanja, na kojima su studenti i protekle akademske godine ostvarili zamjetne rezultate.

 

Pogledaj, poslušaj i pročitaj

Tko smo mi

Šetnja Fakultetom

Galerija

Postavi nam pitanje

Pitaj nas što te zanima ili pošalji svoje prijedloge i mišljenja