Pravni fakultet Osijek

Budi u pravu

  • O Fakultetu

  • Studiji

  • Izvannastavne aktivnosti

  • Pogledaj, poslušaj i pročitaj...

  • Galerija

  • Kontakt

Pravni fakultet
Stjepana Radića 13,
31000 Osijek
www.pravos.unios.hr

O Fakultetu

Povijest visokoškolskog pravnog obrazovanja obilježena je 1961. godinom kada s radom kratkotrajno započinje dislocirani studiji prava u organizaciji Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a potom i 1973. godine kada je u okviru Pravnog studija Ekonomskog fakulteta u Osijeku pokrenuta kontinuirana izobrazba pravnika. Pravni fakultet Osijek organiziran je u 11 katedri koje okupljaju srodne predmete. Na Fakultetu je do sada akademski naziv diplomirani pravnik steklo 5.168 studenata, akademsko zvanje magistar prava 663 studenta, a osnivanjem Stručnog studija upravnog prava, 1982. godine, i preko 1.030 upravnih pravnika, tj. prvostupnika upravnog prava. Brojni ugledni hrvatski suci, državni odvjetnici, odvjetnici, sveučilišni nastavnici, suci Ustavnog suda Republike Hrvatske, diplomati, članovi Hrvatskog sabora i Vlade, političari, zaposleni u organizacijama civilnoga društva, sustavima socijalne skrbi, mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, osiguravajućim društvima, uglednim domaćim i stranim kompanijama, gospodarstvu, međunarodnim organizacijama te akademskim i znanstvenim institucijama u inozemstvu svoje su diplome stekli upravo na Pravnom fakultetu Osijek.

PRAVOS – šetnja fakultetom

Studiji

Preddiplomski sveučilišni studij

Socijalni rad

Preddiplomski stručni studij

Upravni studij

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij

Pravo

Diplomski sveučilišni studij

Socijalni rad

Specijalistički diplomski stručni studij

Javna uprava

 

Izvannastavne aktivnosti

U protekloj godini je održan drugi Kongres studenata prava – KOPF, pod nazivom „Pravni i politički aspekti Europske unije.“ Na Kongresu se kroz tri dana, u obliku predavanja, radionica i panela tematski raspravljalo o pitanjima slobode kretanja ljudi i radnika u EU, pitanjima migracija i zaštite okoliša, postupcima pred Sudom EU, o mogućnosti rada i zapošljavanja mladih unutar EU te brojnim drugim zanimljivim temama. Cilj Kongresa je potaknuti studente na promišljanje i produbiti njihovo znanje i svijest o važnim temama kao što je značaj Europske unije u području nacionalnog prava, ali i politike. Osim stjecanju znanja, Kongres pridonosi povezivanju studenata s različitih pravnih fakulteta iz Republike Hrvatske i zemalja u okruženju, razmjeni iskustava te produbljivanju međuljudskih odnosa (tzv. networking).

Studentske udruge

ELSA – (The European Law Student’s Association) – neprofitna je, nepolitička i nevladina udruga studenata prava i mladih pravnika sa savjetodavnim statusom pri UN-u osnovana još 1981. godine u Beču. Danas broji oko 40.000 članova na preko 200 sveučilišta u 40 europskih zemalja. ELSA Hrvatska osnovana je 1992. godine. Ciljevi ELSA-e Osijek su razvoj, promicanje i unapređivanje znanja i komunikacije među studentima prava i mladim pravnicima na području pravnog obrazovanja, stručnog usavršavanja i znanstvenog rada. ELSA njeguje nastojanja za širenjem znanja i harmonizacijom Europskog prava, pripremajući svoje članove za što bolji rad u uvjetima opće europske integracije. Svrha ELSA-e je obogatiti akademski život na fakultetu, pružiti studentima mogućnosti stjecanja znanja, upoznavanja novih ljudi i kultura te praksu u zemljama u Europi i SAD-u. Organiziranjem novih projekata te daljnjim razvojem akademskih aktivnosti, kao i nastavkom suradnje s ostalim lokalnim odborima, ELSA nastoji obogatiti studentski život te poboljšati standard studenata Pravnog fakulteta Osijek. Neke od aktivnosti koje organizira i u kojima sudjeluje ELSA Osijek: PROJEKT “SIMULIRANO SUĐENJE”, PROJEKT “SIMULIRANI PARLAMENT”, NATJECANJE U PISANJU ESEJA, INSTITUCIONALNI POSJETI, NACIONALNA SKUPŠTINA ELSA-e HRVATSKA, CAREER DAY Osim navedenih projekata, ELSA Osijek organizira filmske večeri, team building projekte, Study Visit projekte, izlete itd. kako bi se članovi povezali i stvorili odličnu atmosferu za daljnji rad i napredak. Mail ELSA-e – elsaosijek@gmail.com

LEGOS je udruga studenata Pravnog fakulteta Osijek osnovana 2008. godine i od tada se bavi raznim aktivnostima, od kojih je glavna izdavanje istoimenog časopisa Legos. Udruga je otvorena za sve studente koji su voljni sudjelovati u našim izvannastavnim aktivnostima i doprinijeti radu Udruge svojim radom. Uz izdavanje časopisa Legos, udruga se bavi organiziranjem radionica i predavanja koja su korisna našim studentima, kao i ostatku društva. Mail Legosa – legos@pravos.hr

SPORTSKA UDRUGA PRAVOS osnovana je 31. svibnja 2000. godine radi zadovoljavanja zajedničkih potreba i interesa u područjima studentskog športa, tjelesne i zdravstvene kulture i rekreacije na Pravnom fakultetu Osijek. Nositelji aktivnosti su studenti Pravnog fakulteta Osijek uz pomoć i suradnju predavača tjelesne i zdravstvene kulture. Na Fakultetu se možete uključiti u sportske ekipe: velikog i malog nogometa, košarke i basketa, šaha, plivanja, rukometa, odbojke, tenisa, stolnog tenisa, veslanja, skijanja, squasha, bilijara. Očekujemo vas i vjerujemo da ćemo zajedno i dalje postizati zavidne rezultate u športskim natjecanjima!

Alumni
Pravni fakultet Osijek ponosi se generacijama svojih bivših studentica i studenata koji su obavljali ili obavljaju odgovorne poslove, uključujući i one na najvišim razinama, kao suci, državni odvjetnici, veleposlanici, u tijelima državne uprave, regionalne i lokalne samouprave i institucijama Europske unije, kao i u gospodarskoj, političkoj, znanstvenoj, kulturalnoj i drugim dimenzijama javnog života. Od približno 8.000 diplomiranih studenata, određeni broj nastoji se okupljati kroz članstvo u Alumni klubu i uključivati u aktivnostima promicanja pravne struke, očuvanja tradicije i afirmiranja Fakulteta, kontinuiranog prenošenja znanja i iskustava našim studentima kao i pružanje pomoći i savjeta u svladavanju profesionalnih i drugih životnih izazova s kojima se osobito mladi pravnici susreću na početku svoje karijere.

Suradnja s gospodarstvom i zajednicom

Studenti na Integriranom sveučilišnom preddiplomskom i diplomskom studiju Pravo i Stručnom upravnom studiju sudjeluju u kliničkim vježbama na Općinskom sudu Osijek, u Državnom odvjetništvu i u javnobilježničkim i odvjetničkim uredima. Potpisani su sporazumi o suradnji s Ministarstvom pravosuđa RH vezano uz rad Pravne klinike „OSIJEK PRO BONO“ i o stručnoj suradnji s Udrugom hrvatskih sudaca.
Potpisan je i ugovor o partnerstvu s Pravnim fakultetom Sveučilišta u Rijeci vezano uz provođenje projekta financiranog iz EU socijalnog fonda „PROVIDENTIA STUDIORUM IURIS“.

U svrhu znanstveno-nastavne i nastavne suradnje u organizaciji i realizaciji nastave na Preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju Socijalni rad potpisani su sporazumi s Filozofskim fakultetom Osijek, Katoličkim bogoslovnim fakultetom u Đakovu i Fakultetom za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku. Uz to, nizom sporazuma s Centrom za pružanje usluga u zajednici „Klasje“, Centrom za nestalu i zlostavljanu djecu, Domom za odgoj i mladeži Osijek, Kliničkim bolničkim centrom Osijek, SOS – Dječjim selom Ladimirevci, Udrugom za rad s mladima Breza, Hrvatskim crvenim križem, gradskim društvom Crvenog križa Osijek, Domom za starije i nemoćne osobe Osijek, Osječkim centrom za inkluziju, Osnovnom školom Ljudevita Gaja, Centrom za socijalnu skrb Osijek i Daruvarskim toplicama. Studentima Socijalnog rada omogućeno je provođenje terenske nastave s ciljem upoznavanja ustroja i zadataka osnovnih nositelja socijalne skrbi (centara za socijalnu skrb, ustanova različitog tipa), djelovanja u području socijalne zaštite, skrbi i zdravstva u okviru lokalne zajednice i djelovanja u okviru 55 udruga koje pružaju usluge socijalne skrbi (poludnevni boravak za različite kategorije smještaja, tretmanski programi i slično).

Ojačana je već ranije uspostavljena suradnja s udrugama poslodavaca i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje i njihovim regionalnim uredom Osijek. Kliničke i drugi oblici vježbi i osposobljavanja omogućuju značajnom broju studenata kvalitetno povezivanje teorijskih i praktičnih znanja. To potvrđuju i povratne informacije poslodavaca i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. S istim ciljem Fakultet organizira brojna stručna studijska putovanja za studente (posjete pravosudnim, političkim, poslovnim i drugim institucijama), kao i odlazak na brojna međunarodna pravna i pravnička natjecanja na kojima su studenti i prethodne akademske godine ostvarili zamjetne rezultate. Tome u prilog govori 2. osvojeno mjesto studenata Prava na natjecanju Moot Court Croatia (MCC) 2018.

Pogledaj, poslušaj i pročitaj

Tko smo mi

Šetnja Fakultetom

Galerija

Postavi nam pitanje

Pitaj nas što te zanima ili pošalji svoje prijedloge i mišljenja