Medicinski fakultet Osijek

Edukacija za 21. stoljeće - medicina zdravlja

 • O Fakultetu

 • Studiji

 • Pogledaj, poslušaj i pročitaj...

 • Galerija

 • Kontakt

Medicinski fakultet Osijek
Josipa Huttlera 4,
31000 Osijek
www.mefos.unios.hr

Zgrada medicinskog fakulteta

O Fakultetu

Zašto studirati na Medicinskom fakultetu Osijek?

 • Težimo izvrsnosti u obrazovanju i istraživanju iz područja biomedicine i zdravstva, a koja se temelji na suvremenim postupcima podučavanja, humanosti i strogim etičkim načelima.
 • Upisne kvote za sve studijske programe odgovaraju resursima Fakultetima čime je osigurano izvođenje studijskih programa utemeljeno na ishodima učenja.
 • Svi naši studijski programi usuglašeni su s ostalim visokoobrazovnim institucijama u Republici Hrvatskoj koje izvode iste ili slične studijske programe, kao i s visokoobrazovnim institucijama u Europskoj uniji koje izvode slične programe. Time su stvoreni osnovni preduvjeti za ulaznu i izlaznu mobilnost studenata tijekom studiranja.
 • Naši studenti se uz studiranje bave raznim aktivnostima. Tako uz razne humanitarne akcije koje se organiziraju tijekom godine, bave se mentorskim radom kao studenti-mentori.
 • Sudjeluju u međunarodnim razmjenama. Aktivne su sekcije i klubovi (SenzOS, SPORT MEFOS) koje potiču studente da se uključe u proces stvaranja znanstvenog rada, njeguju sportski duh i slično.
 • Također, studenti imaju mogućnost učlaniti se u studentske udruge koje djeluju na Medicinskm fakultetu Osijek (CroMSIC, EMSA, CMLDSA) i biti o svemu informirani kao članovi Studenstkog zbora i Fakultetskog vijeća.
 • Na Fakultetu je zaposleno 182 nastavika i suradnika, stručnjaka iz područja biomedicine i zdravstva, polja temeljnih i kliničkih medicinskih znanosti, kao i iz polja javnog zdravstva i područja prirodnih znanosti.
 • Sustavno potičemo buduće i sadašnje medicinske djelatnike na cjeloživotno obrazovanje i primjenu medicine utemeljene na dokazima.
 • Smatramo da je stjecanje novih spoznaja putem biomedicinskih istraživanja i edukacije temelj za očuvanje zdravlja i unapređivanje prevencije, dijagnosticiranja i liječenja bolesti u zajednici u kojoj djelujemo.

Zašto medicina?

 • Osnovna nam je zadaća studente osposobiti da kao budući liječnici mogu samostalno raditi u sustavu primarne zdravstvene zaštite i biti sposobni svakodnevno nadograđivati stečena znanja i vještine.
 • Tijekom ovog studija usvojit ćete znanja iz općeobrazovnih, temeljnih medicinskih, predkliničkih, kliničkih i javnozdravstvenih predmeta. Kroz različite oblike nastave, kao i radom u kliničim odjelima naučit ćete rješavati konkretne probleme iz liječničke prakse primjenjujući stečena znanja iz različitih područja istodobno.
 • Studij ćete završiti izradom i javnom obranom diplomskog rada.
 • Pripremili smo za vas velik broj udžbenika i priručnika.
 • Nastavu smo organizirali tako da je omogućeno optimalno usvajanje propisanih znanja i vještina sukladno Katalogu znanja i vještina usvojenome od strane svih medicinskih fakulteta u Republici Hrvatskoj.
 • Preko 90% studenata našega Fakulteta završava studij u roku s prosječnom ocjenom višom od 4.2.
 • Završeni studij Medicine izvrstan je temelj za dodatnu, znanstveno orijentiranu edukaciju na poslijediplomskom doktorskom studiju ili brojnim specijalističkim poslijediplomskim studijima na našem Fakultetu, kao i sličnim visokoobrazovnim institucijama u zemlji i svijetu.
 • Profesionalni status reguliran je Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (“Narodne novine” br. 124/09) i usuglašen s odrednicama Direktive 2005/36/EC Europske komisije.

Zašto se obrazovati za prvostupnika medicinsko laboratorijske dijagnostike?

 • Sveučilišni prijediplomski studij Medicinsko laboratorijske dijagnostike je studij multidisciplinarne prirode u okviru kojeg se slušaju općeobrazovni predmeti, ali i predmeti koji opisuju metode u imunologiji, mikrobiologiji, hematologiji, transfuziologiji, molekularnoj biologiji, citologiji, patologiji i kliničkoj biokemiji.
 • Organizacijom nastave u fakultetskim učionicama i laboratorijima, kao i u visokospecijaliziranim laboratorijima klinika i zavoda u nastavnim bazama Fakulteta omogućeno vam je stjecanje znanja i brojnih laboratorijskih vještina.
 • Nakon završetka studija kao zdravstveni djelatnik bit ćete pripremljeni za obavljanje rutinskih poslova i analitičkih postupaka te biti kompetentan član zdravstvenog tima.
 • Prosječno 93% studenata završava studij u roku s prosječnom ocjenom višom od 4.0.
 • Studij završava izradom i javnom obranom završnog rada.
 • Program daje osnove za nastavak obrazovanja na diplomskom sveučilišnom studiju i/ili specijalističkim diplomskim stručnim studijima u zemlji i inozemstvu.
 • Profesionalni status reguliran je Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (“Narodne novine” br. 124/09) i usuglašen s odrednicama Direktive 2005/36/EC Europske komisije.

Studiji

Sveučilišni prijediplomski studij

Medicinsko laboratorijska dijagnostika

Sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij

Medicina (na hrvatskom i njemačkom jeziku)

Sveučilišni diplomski studij

Medicinsko laboratorijska dijagnostika

 

 

 

Pogledaj, poslušaj i pročitaj

Medicinski fakultet Osijek

Mirna Anđelić, mag.med.lab.diag.- Fondazione IRCCS, Istituto Neurologico Carlo Besta, Milano
Zahvaljujući znanju i iskustvima stečenim tijekom prijediplomskog i diplomskog studija Medicinsko laboratorijske dijagnostike danas sam stipendistica zaklade Marie Skłodowska-Curie i radim na projektu PAIN-net usmjerenom na istraživanje neuropatijske boli. Diplomski studij MLD-a bio je pravi izbor za mene jer sam osim teorijskih znanja i stručne prakse u kliničkim laboratorijima u fakultetskim laboratorijima imala priliku uz pomoć profesora i asistenata naučiti primjenu znanja i vještina i u kliničkim i pretkliničkim istraživanjima. Ako vas zanima kako medicina izgleda “behind the scenes” MLD je pravi izbor!

Luka Švitek, dr.med.
Nastava na studiju medicine na Medicinskom fakultetu Osijek organizirana je kroz turnuse što svi studenti jako vole. Slušati predmet po predmet omogućuje vam raditi na određenom predmetu točno onoliko koliko vam treba da biste ga uspješno položili. Savjetujem vam da budete u stalnom kontaktu s predmetnim nastavnicima, mentorima i starijim studentima. Oni će vam pomoći oko literature, bitnijih i manje bitnih dijelova gradiva. Iako je studij zahtjevan, slobodnog vremena ćete imati i moći ćete se baviti i drugim stvarima i nemojte stalno imati glavu u knjizi. Imat ćete se prilike udružiti u razne studentske udruge i sudjelovati u brojnim fakultetskim projektima te na taj način doprinijeti i široj zajednici, a i samome sebi. Ovaj studij nije jednosmjerna ulica nego vam pruža velik izbor što raditi nakon njega. Iako vam se sada šest godina čini dugo, vjerujte, proleti u trenu. Želim vam svu sreću tijekom studija i ukoliko imate bilo kakvih nedoumica ili pitanja slobodno me kontaktirajte.

Maja Jirouš, mag.med.lab.diag.
Prijediplomski i diplomski studij Medicinsko laboratorijske dijagnostike upisala sam vođena znatiželjom prema području biomedicine te željom da svojim znanjem jednog dana pomažem drugima. Na prijediplomskom studiju usvojila sam mnoštvo znanja iz područja kliničke dijagnostike i biomedicinskih znanstvenih disciplina. Ugodna i dinamična atmosfera studija te pristupačni profesori i suradnici potaknuli su u meni još veću želju za znanjem i daljnjim napredovanjem. Pozitivno motivirana prethodnim iskustvima upisala sam diplomski studij, koji me kroz stjecanje brojnih znanja i vještina priprema da postanem neizostavan član znanstveno-istraživačkog ili kliničko-dijagnostičkog tima.

Galerija

Postavi nam pitanje

Pitaj nas što te zanima ili pošalji svoje prijedloge i mišljenja