Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu

Malo mjesto za velike mogućnosti

 • O Fakultetu

 • Studiji

 • Izvannastavne aktivnosti

 • Pogledaj, poslušaj i pročitaj...

 • Galerija

 • Kontakt

Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu
Petra Preradovića 17, p. p. 54,
31400 Đakovo
www.djkbf.unios.hr

O Fakultetu

Prednosti studiranja na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu:

 • Kvalitetan individualni rad [optimalan omjer nastavnik – student (1:19)].
 • 92% nastavnog kadra je steklo kvalifikaciju doktora znanosti na inozemnim sveučilištima.
 • Visoka stopa prolaznosti na ispitima (91%).
 • Personaliziran pristup studentima i mentorski sustav podrške studentima. Visoka razina međusobne komunikacije i otvorenosti.
 • Predanost i briga za znanstvenu i duhovnu formaciju studenata.
 • Provođenje popularizacijskih aktivnosti: kolokviji, gostujuća predavanja, teološki cafe.
 • Provedba i obrada rezultata Jedinstvene sveučilišne i studentske ankete, analiza uspješnosti studenata na razini semestra i na godišnjoj razini, analiza razloga neefikasnog i neučinkovitog studiranja, analiza prolaznosti po predmetima.
 • Uključenost studenata u donošenje odluka.
 • Široka ponuda sadržajnih izvannastavnih aktivnosti (zbor, filmska, dramska, karitativna i biblijska skupina, volontiranje, demonstrature, studentski časopis »Teofil«, suradništvo u izdavačkoj djelatnosti…)
 • Provođenje promotivnih aktivnosti (Smotra sveučilišta / Večer studentskog stvaralaštva).
 • Uključenost studenata i nastavnika u Erasmus + program mobilnosti.
 • Mogućnost učenja i usavršavanja stranih jezika uz pomoć kvalitetnih predavača (engleski, francuski, njemački i talijanski).
 • Mogućnost ishođenja stipendija za poslijediplomske studije u zemlji i inozemstvu.
 • Studijska putovanja.
 • Ljubazno i pristupačno stručno osoblje svih ureda na fakultetu.
 • Blizina biblioteke. Bogata knjižnična građa sa oko 140 000 naslova i čitaonica sa 60 sjedećih mjesta. Dostupnost sadržaja i literature potrebnih za ostvarivanje kvalitetnog obrazovanja.
 • Izvrsna uređenost infrastrukture i objedinjenost ustanova i lokacija – Kampus (studentski dom, fakultet, knjižnica, kapelica).
 • Moderna informatička oprema, pristup internetu na Kampusu i wi-fi mreži u sklopu knjižnice.
 • Osiguran pristup i prilagođenost prostora Kampusa osobama s invaliditetom.
 • Moderno uređen studentski dom (45 soba, smještajnog kapaciteta 88 osoba).
 • Zajednica prijatelja KBF-a u Đakovu (Alumni klub).

Vodič KBF-a

Brošura KBF-a 2016 – arhiva

Brošura KBF-a 2016 engl – arhiva

Brošura KBF-a 2019-0 – arhiva

Izvannastavne aktivnosti

Važnost i razvijanje zajedništva među studentima ogleda se u raznim studentskim inicijativama, volonterstvu i humanitarnom radu, studijskim putovanjima te organizaciji izvannastavnih aktivnosti.

 • mentorski rad sa studentima s ciljem pružanja podrške u samom učenju, ali i cjelokupnoj organizaciji studentskoga života kroz koji se također organiziraju kratki izleti i posjeti socijalnim ustanovama.
 • Studentima se omogućuje jednom godišnje, studijsko putovanje, većinom u glavna kulturna i znanstvena te duhovna središta srednje i zapadne Europe (Rim, Milano, Akvileja, Ravena, Krakow).
 • Na prijedlog Studentskog zbora KBF-a u Đakovu, pokrenute su i raznovrsne izvannastavne aktivnosti u svrhu promicanja kreativnosti te razvoja raznih talenata: poput izdavanja studentskog časopisa «Teofil», mješovitog pjevačkog zbora, dramske i biblijske skupine, karitativno-humanitarne skupine te KBF-TV-a.
 • Studentska božićna humanitarna akcija za pomoć zajednicama, ustanovama, udrugama i organizacijama koje brinu o odraslima i djeci s posebnim potrebama, djeci bez roditeljske skrbi, bolesnicima i socijalno ugroženima.
 • Večer studentskog stvaralaštva i adventske aktivnosti poput posjeta ustanovama socijalne skrbi

Zajednica prijatelja KBF-a u Đakovu

 • Zajednica okuplja redovite članove, bivše studente Fakulteta koji su studirali na KBF-u najmanje jedan semestar, zatim redovite članove posebno zaslužne (umirovljeni nastavnici Fakulteta), počasne članove i članove podupiratelje.
 • Trenutno Zajednica prijatelja KBF-a broji oko 250 članova.

Suradnja s društvom i gospodarstvom

 • 13 interinstitucionalnih ugovora s inozemnim fakultetima u sklopu Erasmus + programa mobilnosti.
 • Ljetna škola filozofije u suradnji s Maticom hrvatskom;
 • Teologijada (znanstveno-edukacijski susret svih studenata teologije u Hrvatskoj)
 • Grad Đakovo – organizacija Strossmayerovih dana.
 • Suradnja s Nadbiskupijom đakovačko-osječkom.
 • Suradnja sa Stručno-razvojnim centrom – Dječjim vrtićem Sunčev sjaj Nazaret (provedba programa cjeloživotnoga učenja za odgajateljice i odgajatelje u predškolskim ustanovama),
 • Turističkom zajednicom Grada Đakova,
 • Upravni odjel za sport, mlade i demografiju Vukovarsko-srijemske županije (za realizaciju tribina o mladima i ovisnostima).

Pogledaj, poslušaj i pročitaj

Promotivni film

Galerija

Postavi nam pitanje

Pitaj nas što te zanima ili pošalji svoje prijedloge i mišljenja