Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu

Malo mjesto za velike mogućnosti

 • O Fakultetu

 • Studiji

 • Izvannastavne aktivnosti

 • Pogledaj, poslušaj i pročitaj...

 • Galerija

 • Kontakt

Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu
Petra Preradovića 17, p. p. 54,
31400 Đakovo
www.djkbf.unios.hr

O Fakultetu

Prednosti studiranja na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu:

 • Kvalitetan individualni rad [optimalan omjer nastavnik – student (1:5)].
 • 80% nastavnog kadra je steklo kvalifikaciju doktora znanosti na inozemnim sveučilištima.
 • Visoka stopa prolaznosti na ispitima (91%).
 • Personaliziran pristup studentima i mentorski sustav podrške studentima. Visoka razina međusobne komunikacije i otvorenosti.
 • Predanost i briga za znanstvenu i duhovnu formaciju studenata.
 • Provođenje popularizacijskih aktivnosti: kolokviji, gostujuća predavanja, teološki cafe.
 • Provedba i obrada rezultata Jedinstvene sveučilišne i studentske ankete, analiza uspješnosti studenata na razini semestra i na godišnjoj razini, analiza razloga neefikasnog i neučinkovitog studiranja, analiza prolaznosti po predmetima.
 • Uključenost studenata u donošenje odluka.
 • Široka ponuda sadržajnih izvannastavnih aktivnosti (zbor, filmska, dramska, karitativna i biblijska skupina, volontiranje, demonstrature, studentski časopis »Teofil«, suradništvo u izdavačkoj djelatnosti…)
 • Provođenje promotivnih aktivnosti (Smotra sveučilišta / Večer studentskog stvaralaštva).
 • Uključenost studenata i nastavnika u Erasmus + program mobilnosti.
 • Mogućnost učenja i usavršavanja stranih jezika uz pomoć kvalitetnih predavača (engleski, francuski, njemački i talijanski).
 • Mogućnost ishođenja stipendija za poslijediplomske studije u zemlji i inozemstvu.
 • Studijska putovanja.
 • Ljubazno i pristupačno stručno osoblje svih ureda na fakultetu.
 • Blizina biblioteke. Bogata knjižnična građa (oko 150 000 knjiga i časopisa) i čitaonica sa 60 sjedećih mjesta. Dostupnost sadržaja i literature potrebnih za ostvarivanje kvalitetnog obrazovanja.
 • Izvrsna uređenost infrastrukture i objedinjenost ustanova i lokacija – Kampus (studentski dom, fakultet, knjižnica, kapelica).
 • Moderna informatička oprema, pristup internetu na Kampusu i wi-fi mreži u sklopu knjižnice.
 • Osiguran pristup i prilagođenost prostora Kampusa osobama s invaliditetom.
 • Moderno uređen studentski dom (45 soba, smještajnog kapaciteta 88 osoba).
 • Zajednica prijatelja KBF-a u Đakovu (Alumni klub).

Vodič KBF-a

Izvannastavne aktivnosti

Važnost i razvijanje zajedništva među studentima ogleda se u raznim studentskim inicijativama, volonterstvu i humanitarnom radu, studijskim putovanjima te organizaciji izvannastavnih aktivnosti.

 • mentorski rad sa studentima s ciljem pružanja podrške u samom učenju, ali i cjelokupnoj organizaciji studentskoga života kroz koji se također organiziraju kratki izleti i posjeti socijalnim ustanovama.
 • Studentima se omogućuje jednom godišnje, studijsko putovanje, većinom u glavna kulturna i znanstvena te duhovna središta srednje i zapadne Europe (Rim, Milano, Akvileja, Ravenna, Krakow, Budimpešta, Asiz).
 • Na prijedlog Studentskog zbora KBF-a u Đakovu, pokrenute su i raznovrsne izvannastavne aktivnosti u svrhu promicanja kreativnosti te razvoja raznih talenata unutar studentske skupine „Sv. Augustin“, mješovitog pjevačkog zbora, dramske skupine „Sv. Josip Kupertinski“, biblijske skupine „Jona“, karitativne skupine „Sv. Marta“,  umjetničke skupine „Sv. Ivan Pavao II.“, liturgijske skupine „Adoro Te“, KBF-TV-a i izdavanja studentskog časopisa „Teofil“.
 • Studentska božićna humanitarna akcija za pomoć zajednicama, ustanovama, udrugama i organizacijama koje brinu o odraslima i djeci s posebnim potrebama, djeci bez roditeljske skrbi, bolesnicima i socijalno ugroženima.
 • Večer studentskog stvaralaštva i adventske aktivnosti poput posjeta ustanovama socijalne skrbi.

Zajednica prijatelja KBF-a u Đakovu

 • Zajednica okuplja redovite članove, bivše studente Fakulteta koji su studirali na KBF-u najmanje jedan semestar, zatim redovite članove posebno zaslužne (umirovljeni nastavnici Fakulteta), počasne članove i članove podupiratelje.
 • Trenutno Zajednica prijatelja KBF-a broji oko 250 članova.

Suradnja s društvom i gospodarstvom

 • 13 interinstitucionalnih ugovora s inozemnim fakultetima u sklopu Erasmus + programa mobilnosti.
 • Ljetna škola filozofije u suradnji s Maticom hrvatskom.
 • Teologijada (znanstveno-edukacijski susret svih studenata teologije u Hrvatskoj).
 • Grad Đakovo – organizacija Strossmayerovih dana.
 • Suradnja s Nadbiskupijom đakovačko-osječkom.
 • Suradnja sa Stručno-razvojnim centrom – Dječjim vrtićem Sunčev sjaj Nazaret (provedba programa cjeloživotnoga učenja za odgajateljice i odgajatelje u predškolskim ustanovama).
 • Turističkom zajednicom Grada Đakova,
 • Upravni odjel za sport, mlade i demografiju Vukovarsko-srijemske županije (za realizaciju tribina o mladima i ovisnostima).

Pogledaj, poslušaj i pročitaj

Promotivni film

Galerija

Postavi nam pitanje

Pitaj nas što te zanima ili pošalji svoje prijedloge i mišljenja