Filozofski fakultet u Osijeku

Čitajte, istražujte, mijenjajte, rastite

 • O Fakultetu

 • Studiji

 • Izvannastavne aktivnosti

 • Pogledaj, poslušaj i pročitaj...

 • Galerija

 • Kontakt

Filozofski fakultet
L. Jägera 9,
31000 Osijek
www.ffos.unios.hr

O Fakultetu

Zašto studirati na Filozofskom fakultetu?

 • Certifikat za kvalitetu
  Jedno smo od manjeg broja učilišta u Republici Hrvatskoj kojem je Agencija za znanost i visoko obrazovanje Republike Hrvatske dodijelila certifikat za kvalitetu.
 • Učenje od najboljih
  Naši su nastavnici i suradnici međunarodno priznati znanstvenici, inovatori, vodeći poslovni stručnjaci, članovi Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, urednici časopisa, prevoditelji i pisci.
 • Motivirajuća atmosfera i briga o studentima
  Naši su studenti naši partneri. Brinemo se o svojim studentima, slušamo njihova mišljenja i prijedloge. Kako bi studiranje bilo što lakše i uspješnije, našim su studentima na raspolaganju nastavnici mentori, kolege studentski savjetnici, te student prodekan. Također, studentima pružamo i potrebnu financijsku potporu.
 • Partnerski odnosi sa zajednicom
  Promičemo društveno odgovorno ponašanje među našim studentima. Naši studenti volontiraju, obavljaju praksu, sudjeluju u projektima i umrežavaju se s organizacijama, ustanovama i institucijama u zajednici.
 • Mobilnost
  Imamo najveću mobilnost studenata na Sveučilištu. Naši studenti imaju mogućnost studirati na sveučilištima u Njemačkoj, Italiji, Poljskoj, Mađarskoj, Austriji, Francuskoj, Španjolskoj, Belgiji, Velikoj Britaniji i drugim zemljama.
 • Različitost
  Uz 31 studijski program: 14 prijediplomskih, 14 diplomskih i 3 poslijediplomska, i 65 studijskih kombinacija te oko 1300 studenata iz čak šesnaest hrvatskih županija, različiti kulturni i jezični idiomi, različiti svjetonazori, životni i modni stilovi naša su svakodnevica. Različitošću promičemo toleranciju, intelektualnu znatiželju i kritičko mišljenje.
 • Kvalitetna nastava
  Naši nastavnici imaju bogato znanje i iskustvo u područjima koja podučavaju. Nastavni se proces upotpunjuje terenskom nastavom koja prati izvedbeni plan nastave. Za što bolje usvajanje znanja i razvijanje vještina za buduće zanimanje, u nastavi važno mjesto zauzimaju učenje otkrivanjem, praktičan rad studenata, projektna nastava i svi drugi oblici nastave u kojima je student aktivan sudionik. Inovativnim nastavnim metodama nastavnici potiču studente na kreativnost koja se zapaženo diseminira u različite kulturne prostore na razini grada, ali i na nacionalnoj i međunarodnoj razini. Naši nastavnici i neposredno evaluiraju svoj rad te kontinuirano nastoje podizati kvalitetu nastavnog procesa u suradnji sa studentima. U pandemijskim okolnostima nastojimo zadržati neposredni kontakt sa studentima, no i omogućiti svima koji su bolešću pogođeni, zamjenske oblike nastavne izvedbe, i to u individualnom pristupu. Naš Fakultet obogaćuje nastavu gostujućim predavanjima uglednih domaćih i inozemnih predavača, koja su često otvorena javnosti.
 • Mogućnost napredovanja
  Pružamo obrazovanje na više razina, od prijediplomskih do poslijediplomskih sveučilišnih (doktorskih) studija, te razvijanje dodatnih kompetencija pohađanjem programa cjeloživotnog obrazovanja.
 • Znanstveno-istraživački rad
  Naše studente aktivno uključujemo u svoja znanstvena istraživanja, u sudjelovanje na domaćim i međunarodnim stručnim i znanstvenim konferencijama, a studenti su i suautori brojnih znanstvenih radova i knjiga sa svojim profesorima. Uključujemo ih u programe popularizacije znanosti kroz različite javne kulturne priredbe, a potičemo ih i na povezivanje sa STEM područjima.
 • Dobra mogućnost zapošljavanja
  Uz međunarodno priznate diplome, naše iskustvo i povezanost s različitim ustanovama, organizacijama, institucijama i tvrtkama, naši studenti imaju dobru mogućnost zapošljavanja i u Hrvatskoj i u svijetu. Naši studenti ne rade samo u prosvjeti već i u privatnom sektoru, državnoj upravi, televiziji, diplomaciji, institucijama EU-a, nevladinim ili međunarodni udrugama.
 • Kreativnost
  Svoje studente potičemo i na kreativno izražavanje, na povezivanje teorije i prakse u estetski tekst, na razvijanje sofisticiranih jezika estetske komunikacije te kulturnog senzibiliteta koji će pridonijeti globalnoj kulturnoj i intelektualnoj evoluciji. Naši studenti autorski sudjeluju u kazališnim izvedbama, književnim i multimedijskim izložbama, na koncertima… Studenti Filozofskog fakulteta za svoju su estetsku produkciju nagrađivani uglednim nacionalnim cehovskim nagradama, a brojni su od njih danas ugledni hrvatski pisci i umjetnici.

Izvannastavne aktivnosti

Osim kvalitetne nastave, na Filozofskom fakultetu posebna se pozornost posvećuje poticanju studenata na sudjelovanje u izvannastavnim aktivnostima koje uključuju organiziranje i sudjelovanje na studentskim konferencijama i seminarima, obavljanje volonterske prakse, angažman u brojnim udrugama, rad u studentskim časopisima te organizaciju književnih večeri i tribina o aktualnim (mikro)regionalnim i globalnim temama – o zbivanjima na Sveučilištu, u gradu Osijeku, u društvu i kulturi općenito.

Studentske udruge i klubovi

 • Klub studenata psihologije PSIHOS
 • Udruga studenata filozofije »logOs«
 • Klub studenata informacijskih znanosti LIBROS
 • Klub studenata povijesti ISHA Osijek
 • Studentski književni klub ALEPH
 • Udruga studenata mađarskog jezika HUNGARICUM
 • Udruga studenata engleskog jezika GLOTTA
 • Udruga studenata pedagogije Filozofskog fakulteta Osijek – USPOS

Studentski časopisi i zbornici

Studenti osječkoga Filozofskog fakulteta inicijatori su, urednici, suradnici i lektori brojnih studentskih časopisa, čime stječu dragocjeno iskustvo u radu koji potencijalno može prerasti u njihovo zanimanje i poziv. Studentski časopisi ALEPH, časopis za književnost, Essehist, časopis studenata povijesti i drugih društveno-humanističkih znanosti, Hrvatistika, jezikoslovni časopis, Libros, časopis studenata Informacijskih znanosti, Didaskalos, časopis iz polja pedagogije i srodnih znanosti, Kick, časopis studentske udruge GLOTTA, Bilten studentskih radova iz filozofije, Filozof iz Osijeka, međumrežni časopis studenata Filozofskoga fakulteta, Osijek, nastavljaju tradiciju pionirskih studentskih publikacija kao što su Rijek, Punch i Glede. Na našem se Fakultetu studentska produkcija proizašla iz nastavnih aktivnosti i te kako vidi i vrednuje, objavljivanjem u zasebnim studentskim zborničkim publikacijama, no i u različitim stručnim i znanstvenim časopisima, što studentima postaje vrijednom referencom za stručno i znanstveno napredovanje.

O udrugama i časopisima studenata Filozofskog fakulteta opširnije možete čitati na poveznici

https://www.ffos.unios.hr/studenti/izvannastavne-aktivnosti/klubovi-i-izdanja/

Jedinstveni programski sadržaji Fakulteta

 • Filozofski u eteru – emisija je o ljudima i događajima na Filozofskom fakultetu u Osijeku, u čijem uređivanju i vođenju sudjeluju studenti Filozofskog fakulteta
 • FFOS u gostima – organizirane aktivnosti studenata u školama u svrhu predstavljanja Filozofskog fakulteta u Osijeku učenicima
 • Tjedan znanosti – znanstvena manifestacija u sklopu koje se afirmira znanstveni rad djelatnika i doktoranada Filozofskog fakulteta u Osijeku kroz radionice, predavanja, predstavljanja publikacija, kroz izložbe i izvedbe otvorene studentima i svoj zainteresiranoj javnosti
 • PUnKT – međunarodni intermedijalni festival književnosti sa sadržajnom matricom u studentskim radovima, u suorganizaciji s Akademijom za umjetnost i kulturu u Osijeku
 • FUZ&JA – Filozofski u zajednici – i ja – projekt popularizacije znanosti Filozofskog fakulteta u Osijeku; programi FUZ&JA-e najavljuju se dva puta godišnje, početkom zimskoga i početkom ljetnog semestra, te obuhvaćaju događanja u realizaciji Alumni udruge FFOS-a, Centra za interdisciplinarna istraživanja, Estetičkog laboratorija, Otvorenog četvrtka te pojedinih odsjeka, katedri i centara Filozofskog fakulteta u Osijeku
 • Otvoreni četvrtak –  popularnoznanstvena predavanja koja se temelje na znanstvenim istraživanjima, a održavaju ih profesori, asistenti, znanstveni novaci i viši asistenti Filozofskog fakulteta te gosti predavači; predavanja su otvorena zainteresiranoj javnosti, može im se nazočiti u prostorijama Fakulteta i putem videostreaminga, a po održavanju, predavanja su dostupna na portalu YouTube; uz fakultetske profesore i znanstvenike, neki od uglednih “vanjskih” gostiju Otvorenog četvrtka dosad su bili Ivo Žanić, Boris Jokić, Dalibor Matanić, Tvrtko Jakovina, Saša Ceci
 • EstLab – znanstveni, umjetnički, multimedijalni program udruge Estetički laboratorij, podijeljen na radne sekcije: Dija-Logos (filozofska čitanja), Filmozofija (osvrti, projekcija i razgovori o filmovima), Književni klub (književna čitanja i razgovori), Glazbena sekcija (osvrti, slušaonica, živa svirka), Tehnosfera (osvrti i razgovori) i EstLab Radio; EstLab studentima i zainteresiranoj javnosti doveo je brojne vrhunske književnike, teoretike, umjetnike poput Marka Brecelja, Zorana Roška, Tončija Valentića, Borana Berčića
 • scientific inter_view – ciklus popularnoznanstvenih događaja u organizaciji Centra za interdisciplinarna istraživanja Filozofskog fakulteta u Osijeku također je okupio brojna glasovita imena znanosti i kulture kao što su Aleksandar Štulhofer, Ana Brezovac, Dinko Župan, Gordana Buljan Flander
 • Naša književnost – serijal programa u fakultetskoj knjižnici, u kojem se predstavljaju autori koji su potekli sa studija Filozofskog fakulteta
 • NOĆ FFOS-a – inovativan i kreativan događaj otvoren za široku zajednicu, napose buduće studente, prvi takve prirode na sveučilišnoj razini
 • Glagopedija – korisnički program/mobilna aplikacija u kojoj je glagoljična pismovna sastavnica zastupljena s 220 spomenika, dok ćirilični korpus broji 70-ak spomenika; projekt prof. dr. sc. Milice Lukić i doc. dr. sc. Vere Blažević Krezić 2018. je godine nagrađen godišnjom Državnom nagradom za znanost Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske (u kategoriji popularizacije i promidžbe znanosti); https://www.ffos.unios.hr/projekti/glagopedija/
 • webshop Filozofskog fakulteta – jedina fakultetska mrežna trgovina na Sveučilištu J. J. Strossmayera, u kojoj se mogu nabaviti sva izdanja iz bogate Knjigoteke Fakulteta: udžbenici, nastavni priručnici, znanstvene knjige, zbornici te znanstveni i studentski časopisi, ali i promotivni materijal našeg Fakulteta, poput dukserica i majica s logom FFOS-a, pletenih torbi te keramičkih šalica
  Posjetite nas na https://webshop.ffos.hr/

Poznati bivši studenti

Mnoga ugledna imena u kulturi, znanosti, umjetnosti i neumjetničkim medijima svoje su visokoškolske diplome stekli na Filozofskom fakultetu u Osijeku. Navodimo samo neka od njih kako bismo što zornije uputili na širok spektar kompetencija koje se stječu tijekom studiranja na našem Fakultetu, kao i na brojne mogućnosti zapošljavanja i afirmacije u različitim društvenim sektorima:

 • Sara Delač, psihologinja – stručnjakinja u području ljudskih potencijala, Infobip d.o.o.
 • Hilda Huj, klinička i forenzička psihologinja i partner u tvrtki ARCH Psychological Services (Kanad
 • Antun Matanović, backend developer u tvrtki Inchoo
 • Helena Sablić Tomić, sveučilišna profesorica i dekanica Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku
 • Martina Skvorcov, profesorica engleskog i njemačkog jezika, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta
 • Antonija Šarić, docentica na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu u Osijeku
 • Goran Tubić, ravnatelj Doma za odgoj djece i mladeži Osijek
 • Jelena Pataki, prevoditeljica više od pedeset književnih naslova
 • Ivica Zec, prevoditelj (osobito u procesu višegodišnje mirne reintegracije), časopisni urednik, suosnivač i član projektne multiumjetničke skupine/scene Noise Slawonische Kunst
 • Julijana Matanović, kvorumašica, književnica, književna teoretičarka
 • Goran Rem, nagrađivani kvorumaš-pjesnik, esejist i kritičar, povjesničar književnosti i mediostilističar, prireditelj i urednik
 • Delimir Rešicki, kvorumaš-pjesnik, dobitnik Goranova vijenca za ukupan doprinos pjesničkoj umjetnosti
 • Nedžad Ibrahimović, književnik, književni i filmski kritičar, scenarist i autor dokumentarnih filmova
 • Anđelko Mrkonjić, nagrađivani pjesnik i multimedijalni umjetnik
 • Ivica Vuletić, vlasnik nakladničke kuće Svjetla grada i knjižare Nova
 • Željka Bertić, vlasnica Učilišta Janus
 • Miroslava Vučić, urednica lektirnih izdanja i književnosti u Školskoj knjizi
 • Marinko Plazibat, nagrađivani pjesnik
 • Marijana Radmilović, nagrađivana pjesnikinja
 • Tihomir Dunđerović, nagrađivani pjesnik, glazbenik i multimedijski umjetnik
 • Franjo Nagulov, nagrađivani pjesnik, romanopisac, književni kritičar, scenarist
 • Davor Ivankovac, nagrađivani pjesnik i književni kritičar
 • Ivana Buljubašić, nagrađivana književna kritičarica
 • Mirko Ćurić, dopredsjednik Društva hrvatskih književnika, nagrađivani pisac
 • Mato Nedić, pjesnik, pripovjedač, romanopisac, putopisac, esejist i književni kritičar
 • Denis Ostrošić, pokretač Udruge stvaratelja u kulturi Kult, Biblioteke Kult i slatinski gradonačelnik
 • Igor Gajin, nagrađivani književni kritičar i književni teoretičar
 • Darko Vuković, pjesnik
 • Dubravka Crnojević Carić, akademska glumica, redateljica, teatrologinja, hrvatska književnica, doktorica znanosti, profesorica na ADU
 • Ljiljana Krička Mitrović, glumica u osječkom HNK-u
 • Tamara Damjanović, kazališna redateljica
 • Domagoj Hajduković, političar, zastupnik u Hrvatskome saboru
 • Mia Dimšić, glazbenica
 • Daniel Kutin, novinar Hrvatske radiotelevizije
 • Ana Brezovac, vlasnica škole stranih jezika i prevoditeljske agencije AdHoc
 • Luka Buljan, backend developer
 • Denis Detling, ravnatelj Muzeja Slavonije
 • Saša Kopljar, novinar na Novoj TV

Pogledaj, poslušaj i pročitaj…

Otpleši svoj doktorat!

Doc. dr. sc. Senka Žižanović s Filozofskog Fakulteta Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku pobjednica je ovogodišnjeg svjetskog natjecanja Dance Your PhD u kategoriji Društvenih znanosti. Dance Your PhD (Otpleši svoj doktorat) svjetsko je natjecanje koje organizira American Association for the Advancement of Science (AAAS) i časopis Science magazine.

Dance Your PhD 2022 [SOCIAL SCIENCES WINNER]: Active learning
Koreografija: Senka Žižanović,
Kamera i montaža: Krešimir Strahonja
Snimke dronom: Tomislav Strahonja
https://www.youtube.com/watch?v=aENPi77v5lY

Filozofski u eteru

Jedna od epizoda emisije Filozofski u eteru ugostila je studentice FFOS-a, dobitnice Rektorove nagrade Beatriz Brkić, Dejanu Đurić, Mateju Nikolić i Leonardu Perić, koje su u nagrađenom radu istražile simbole u romanu Da Vincijev kod Dana Browna i tako inventivno povezale povijest i književnost. O njihovu interdisciplinarnom seminarskom radu u emisiji govori Beatriz Brkić – inicijatorica izrade opisanoga seminarskog rada.
http://radio.unios.hr/filozofski-u-eteru-88/

FFOS U GOSTIMA: Gimnazija Požega

Studentska prodekanica Amanda Bobonja i studentica Dora Jovanović bile su krajem listopada 2022. gošće Gimnazije u Požegi, gdje su vrlo zainteresiranim požeškim gimnazijalcima pokušale prenijeti prije svega humanistički aspekt studiranja na Filozofskom fakultetu u Osijeku, organizaciju studentskih obveza, strukturu studijskih programa, uputiti ih u studentu prilagođenu infrastrukturu i Fakulteta, i grada Osijeka, uvjeriti ih kako su Filozofski fakultet i grad Osijek najbolji mogući izbor za provesti studentske godine.

Amanda Bobonja u ime FFOS-a

Požeški gimnazijalci

 

Fotografije: Lana Radošić, Gimnazija Požega

Ljetna škola Bovec 2022.

Ljetna škola Bovec svake godine svojim unikatnim temama i programom privlači studente s raznih sveučilišta iz Italije, Austrije, Slovenije i Hrvatske na multikulturalni, višejezični dvotjedni tečaj u Bovecu, u Sloveniji, blizu talijanske i austrijske granice. Cilj je inicijative razmjena znanja među studentima participantima u multinacionalnoj regiji Alpe – Jadran.

Ove je godine naša predstavnica bila studentica Povijesti umjetnosti i Njemačkog jezika i književnosti Lorena Ober, a raspravljalo se o temi Podijeljeno sjećanje – kulture sjećanja.

Tjedan znanosti

Predstavljanje projekta Hrvatske zaklade za znanost: Analiza sustava u krizi i nove svijesti u književnosti 21. stoljeća

Predstavljanje projekta Hrvatske zaklade za znanost – Analiza sustava u krizi i nove svijesti u književnosti 21. stoljeća: Iris Spajić, doktorandica FFOS-a, suradnica na projektu

Radionica Amande Glavaš – Pandorina kutija – escape room u nastavi

PUnKT

U suorganizaciji s Akademijom za umjetnost i kulturu u Osijeku te potporu Društva hrvatskih književnika Filozofski fakultet u Osijeku organizirao je od 20. do 25. listopada 2022. PUnKt – intermedijalni festival književnosti. FFOS-ov doprinos tomu festivalu posvećenom korelacijama među umjetnostima, u kojima polazišno mjesto ima književnost s naglaskom na avangardnim tendencijama u hrvatskoj poeziji 80-ih godina 20. stoljeća, jasno se usmjerio na raznomedijska čitanja suvremene hrvatske poezije u vidu plesnih, likovnih, teorijskih, glazbenih, prevoditeljskih i filmskih interpretacija sa studentskim potpisima i mentorskim supotpisima. Goran Rem, konceptualizator i urednik FFOS-ove dionice i FFOS-ova doktorandica, članica organizacijskog tima i glavna FFOS-ova koordinatorica programa Ivana Buljubašić Srb, uz FFOS-ovu studentsku intermedijalnu autoricu Nikolinu Odobašić te FFOS-ove studentske asistente Karla Prašnjaka, Dariju Skokić, Luciju Jakić, Martinu Bobek, Luku Franjića, Beatriz Brkić, Enu Šprem, Hanu Šprem te Lanu Bešenski, Filozofski su fakultet u ta tri dana pretvorili u nadrealno mjesto vrhunske kulture i kreativnosti.

Fotografije: Ivana Kalapati, Kultura,mediji i menadžment, Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku

Prof. dr. sc. Zoltan Medve, prof. dr. sc. Vladimir Karabalić, Iris Spajić, asistentica, prof. dr. sc. Goran Rem o prevođenju pjesničkog teksta – Az intermedialitás esszenciája – Hikos Mashup/Die Essenz der Intermedialität – Hikos Mash-up/Essence of Intermediality – Hikos Mash-up

Studenti na PUnKT-u

Studentski PUnKT

Video Punkt (FFOS, 2022.) snimljen je 23. listopada 2022.
Snimatelji i autori: Danijel Jelaš i Luka Pejić
https://www.youtube.com/watch?v=V17OwpLoHGc

FUZ&JA

Otvoreni četvrtak: O popularizaciji znanosti. Razgovor Domagoja Kostanjevca sa Sašom Cecijem

EstLab: Književnost u tehnosferi: Zoran Roško

CII: scientific inter_view, vol. 4#2. Demian Papo razgovara s Leom Rafoltom

Alumni: Predstavljanje knjige Ideologija, krivnja i odmazda Domagoja Tomasa

Terenska nastava studenata Informatologije u Bologni

Terenska nastava studenata Povijesti: Šikloš i Pečuh

Terenska nastava studenata Povijesti umjetnosti: Obilazak Galerije Klovićevi dvori te izložbi: Korijeni i krila: Vlaho Bukovac u Zagrebu, Cavtatu i Beču; Klimt u Rijeci – Ljubav, smrt, ekstaza.

Terenska nastava studenata Hrvatskog jezika i književnosti: Zagrebačkim putevima glagoljice i glagoljaštva

Studentska konferencija Povijest i kreativna industrija – spoj (ne)spojivog

Studentsku konferenciju Povijest i kreativna industrija – spoj (ne)spojivog organizirali su studenti iza stranice Tajne hrvatskog srednjovjekovlja (Anamarija Plečić, Karolina Hegediš, Marin Blaženović i Ivan Vidmar) u suradnji s Odsjekom za povijest Filozofskog fakulteta u Osijeku.

Benjamin Krivošić, 1. godina diplomskog studija Povijesti i Engleskog jezika i književnosti

Međunarodni studentski znanstveno-stručni skup 130 godina Ive Andrića

Na skupu je pročitano 25 radova studenata s našeg Fakulteta, s Fakulteta za crnogorski jezik i književnost s Cetinja iz Crne Gore te Filološkog fakulteta iz Lavova.

Bono Cvitkušić, 2. godina diplomskog studija Sociologija i Hrvatski jezik i književnost

Otvaranje edukativne-informativne izložbe o Johannu Wolfgangu Goetheu na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci

Nakon što je eduktivna izložba doc. dr. sc. Tihomira Englera i prof. dr. sc. Petre Žagar Šoštarić u suautorstvu sa studentima, pod nazivom Johann Wolfgang Goethe – genij klasike, održana na Filozofskom fakultetu u Osijeku, na poziv je dekana Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci izložba otvorena i u sklopu programa proslave Dana tamošnjega Fakulteta u svibnju 2022. O funkciji i ustroju izložbe govorili su suautori i mentori doc. dr. sc. Tihomir Engler i prof. dr. sc. Petra Žagar Šoštarić, pri čemu su pozvali okupljene studente da se i oni pridruže nastavnicima u izradi takvih ili sličnih edukativno-informativnih materijala u svrhu upoznavanja javnosti s velikanima njemačke kulture.

Blog

Filozofskog fakulteta – sadrži književne osvrte na studentsku, profesorsku i ostalu knjigovnu produkciju, filmozofske eseje prof. dr. sc. Marijana Krivaka, Male knjižničke razgovore, književne preporuke, promotivne studijske filmove, virtualne izložbe, studentske polemičke kružoke u rubrici Problem ili prilika…

Galerija

Postavi nam pitanje

Pitaj nas što te zanima ili pošalji svoje prijedloge i mišljenja