Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku

Obrazujemo (za) budućnost

  • O Fakultetu

  • Studiji

  • Izvannastavne aktivnosti

  • Pogledaj, poslušaj i pročitaj...

  • Galerija

  • Kontakt

Fakultet za odgojne i
obrazovne znanosti
Ulica cara Hadrijana 10,
31000 Osijek
www.foozos.hr

O Fakultetu

Zašto studirati na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti?

Zato što studirati na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku (FOOZOS-u) znači steći obrazovanje iz različitih, zanimljivih područja odgoja i obrazovanja djece, budući da je riječ o studijima završetkom kojih se bivši studenti primarno zapošljavaju u osnovnim školama i predškolskim ustanovama. Programi koji se izvode na FOOZOS-u obuhvaćaju suvremene teme koje prate kompleksnost rasta i razvoja djece od njihovih najranijih dana do petoga razreda osnovne škole, tj. do njihove mladenačke dobi. Na FOOZOS-u nastavu drže stručnjaci iz različitih područja: doktori znanosti, akademski umjetnici i iskusni predavači. Programi koji se dobivaju na našemu fakultetu uistinu su specifični, jedinstveni i prate izazove odgoja i obrazovanja u 21. stoljeću. Zanimanja za koja vas FOOZOS obrazuje i osposobljava duboko su humana te iznimno važna za cjelokupan razvoj društva. Pružaju osjećaj samopoštovanja, korisnosti, spoznaju dubljega smisla, jer oni koji završe FOOZOS na svojim radnim mjestima svakodnevno vide učinak onoga što su naučili tijekom studiranja. Obrazovanjem na FOOZOS-u stječe se sposobnost široke komunikacijske kompetencije prema svim dobnim skupinama, a ponajprije prema djeci. Važno je reći da i studenti ostalih smjerova mogu steći obrazovanje diplomske razine te da im je time omogućeno daljnje obrazovanje na poslijediplomskoj razini.

Virtualna šetnja zgradama FOOZOS-a

Studiji

Sveučilišni prijediplomski studij

Ranoga i predškolskoga odgoja i obrazovanja (studij u Osijeku i dislocirani studij u Slatini)

Edukacijska rehabilitacija

Integrirani prijediplomski i Sveučilišni diplomski studij

Učiteljski studij

Sveučilišni diplomski studij

Ranoga i predškolskoga odgoja i obrazovanja

Izvannastavne aktivnosti

Studentske udruge

Udruga studenata odgojnih i obrazovnih znanosti Futuri Magistri osnovana je 24. listopada 2016. godine. Udruga je osnovana u cilju promicanja, razvitka i unapređenja stručnog i znanstvenog napretka članova Udruge, studenata i djelatnika u području odgojnih i obrazovnih znanosti, studija odgoja i obrazovanja, povezivanja članova Udruge s drugim organizacijama na Fakultetu, Sveučilištu i šire, u Hrvatskoj i u svijetu te promicanja volontiranja mladih i doprinos ostvarivanju modernog, slobodnog, demokratskog, pluralnog i tolerantnog, nenasilnog društva. Udruga sukladno ciljevima djeluje na području obrazovanja, znanosti i kulture. Redovnim članom Udruge mogu postati svi studenti odgojnih i obrazovnih znanosti u bilo kojem statusu studiranja te svi zaposlenici ustanova koje se bave odgojem i obrazovanjem na stručan i znanstven način.

Pogledaj, poslušaj i pročitaj

Suradnja s gospodarstvom i lokalnom zajednicom

Fakultet je sudjelovao kao partner u projektu Unaprjeđivanje inkluzivnosti inicijalnog obrazovanja odgojitelja djece rane i predškolske dobi  nositelja Ureda UNICEF-a za Hrvatsku i Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U okviru projekta opremljen je kabinet za inkluzivnu pedagogiju, tiskane su tri publikacije i obrazovani su nastavnici s ciljem implementacije inkluzivne paradigme u visokoškolsku nastavu.

Fakultet surađuje s Unikom-om d.o.o., Udrugom EU Centar (Hrvatska), Pečuškim ZOO, Županijom Baranya (Mađarska) na projektu prekogranične suradnje Korištenje potencijala obnovljivih izvora energije i koncepta od otpada do energije kroz ciljane aktivnosti i podizanje svijesti o zaštiti okoliša – 2RegionsZOOSustain.

U suradnji s Romskim resursnim centrom iz Darde provodi se projekt Mali ulozi, velike promjene te Igraj se i uči na kojemu naši studenti provode obrazovne i društvene aktivnosti i radionice s djecom rane i predškolske dobi.

Fakultet surađuje s Odjelom za biologiju na projektu Plankton i perifiton u ribnjacima PP Orahovica u kojem studenti utvrđuju kvalitativni i kvantitativni sastav zajednica fitoplanktona, zooplanktona i perifitona.

U okviru Centra za karijerni razvoj studenata organiziraju se aktivnosti za studente poput radionica, predavanja, natjecanja, individualnog i grupnog savjetovanja, volontiranja i informiranja o trenutnim ponudama poslova. Centar za karijerni razvoj studenata FOOZOS-a motivira buduće studente za studijske programe, ponuđene studijske module, pruža podršku sadašnjim studentima tijekom svih studijskih godina te im pomaže u razvijanju profesionalnog statusa i povezuje ih s tržištem rada.

Centar za istraživanje talenta i obrazovanje sudjeluje u radu Centra izvrsnosti Osijek. Članovi Centra sudjeluju u Školi dječjeg stvaralaštva Republike Hrvatske „Novigradsko proljeće“, međunarodnoj konferenciji „Rad s visokomotiviranim učenicima“ u organizaciji centara izvrsnosti Varaždinske županije. Organizirao je Međunarodnu znanstvenu konferenciju o kreativnosti i obrazovanju darovitih „1st Thematic ECHA Conference: Creativity Research and Innovation in Gifted Education: Social, Individual, and Educational Perspective.“

Centar Alumni povezuje, udružuje te osnažuje veze brojnim aktivnostima između Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti i bivših studenata. Time se podupire razmjena znanja i iskustava, unapređuje osobni razvoj svakog alumnija, a  tako unapređuje i društvo u cjelini.

Centar za istraživanje nematerijalne kulturne baštine provodi znanstvenoistraživačke aktivnosti, znanstvene i stručne projekate sa svrhom promocije, proučavanja i zaštite nematerijalne kulturne baštine kao i s ciljem uspostavljanja međunarodne suradnje, odnosno suradnje sa znanstvenim, stručnim, gospodarskim i upravnim tijelima radi očuvanja, zaštite i svrhovitog iskorištavanja nematerijalne kulturne baštine.

Centar za rehabilitaciju pruža interdisciplinarnu cjeloživotnu podršku djeci i mladima s teškoćama u razvoju, osobama s invaliditetom i njihovim obiteljima te jačanje kapaciteta znanstvene zajednice, uključujući provođenje terapijsko-rehabilitacijskog rada, praktičnog osposobljavanja studenata i provođenja znanstveno-istraživačkog rada.

Fakultet svake godine organizira znanstveno-stručne konferencije i aktivnosti u suradnji s mnogobrojnim partnerima iz lokalne, nacionalne i međunarodne zajednice. Tradicionalne konferencije u koje se uključuju znanstvenici, nastavnici i studenti su: Matematika i dijete, Dijete i jezik danas, Didaktički izazovi, Osječki dani bioetike, Kompetentni sustavi u ranom i predškolskom odgoju i obrazovanju, Thematic ECHA Conference i Mala matematička škola.

Galerija

Postavi nam pitanje

Pitaj nas što te zanima ili pošalji svoje prijedloge i mišljenja