Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku

Obrazujemo (za) budućnost

  • O Fakultetu

  • Studiji

  • Izvannastavne aktivnosti

  • Pogledaj, poslušaj i pročitaj...

  • Galerija

  • Kontakt

Fakultet za odgojne i
obrazovne znanosti
Ulica cara Hadrijana 10,
31000 Osijek
www.foozos.hr

O Fakultetu

Zašto studirati na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti?

Zato što studirati na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku (FOOZOS-u) znači steći obrazovanje iz različitih, zanimljivih područja odgoja i obrazovanja djece, budući da je riječ o studijima završetkom kojih se bivši studenti primarno zapošljavaju u osnovnim školama i predškolskim ustanovama. Programi koji se izvode na FOOZOS-u obuhvaćaju suvremene teme koje prate kompleksnost rasta i razvoja djece od njihovih najranijih dana do petoga razreda osnovne škole, tj. do njihove mladenačke dobi. Na FOOZOS-u nastavu drže stručnjaci iz različitih područja: doktori znanosti, akademski umjetnici i iskusni predavači. Programi koji se dobivaju na našemu fakultetu uistinu su specifični, jedinstveni i prate izazove odgoja i obrazovanja u 21. stoljeću. Zanimanja za koja vas FOOZOS obrazuje i osposobljava duboko su humana te iznimno važna za cjelokupan razvoj društva. Pružaju osjećaj samopoštovanja, korisnosti, spoznaju dubljega smisla, jer oni koji završe FOOZOS na svojim radnim mjestima svakodnevno vide učinak onoga što su naučili tijekom studiranja. Obrazovanjem na FOOZOS-u stječe se sposobnost široke komunikacijske kompetencije prema svim dobnim skupinama, a ponajprije prema djeci. Važno je reći da i studenti ostalih smjerova mogu steći obrazovanje diplomske razine te da im je time omogućeno daljnje obrazovanje na poslijediplomskoj razini.

Virtualna šetnja zgradama FOOZOS-a

Studiji

Preddiplomski sveučilišni studij

Ranoga i predškolskoga odgoja i obrazovanja (studij u Osijeku i dislocirani studij u Slatini)

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij

Učiteljski studij

Diplomski sveučilišni studij

Ranoga i predškolskoga odgoja i obrazovanja

Izvannastavne aktivnosti

Studentske udruge

Udruga studenata odgojnih i obrazovnih znanosti Futuri Magistri osnovana je 24. listopada 2016. godine. Udruga je osnovana u cilju promicanja, razvitka i unapređenja stručnog i znanstvenog napretka članova Udruge, studenata i djelatnika u području odgojnih i obrazovnih znanosti, studija odgoja i obrazovanja, povezivanja članova Udruge s drugim organizacijama na Fakultetu, Sveučilištu i šire, u Hrvatskoj i u svijetu te promicanja volontiranja mladih i doprinos ostvarivanju modernog, slobodnog, demokratskog, pluralnog i tolerantnog, nenasilnog društva. Udruga sukladno ciljevima djeluje na području obrazovanja, znanosti i kulture. Redovnim članom Udruge mogu postati svi studenti odgojnih i obrazovnih znanosti u bilo kojem statusu studiranja te svi zaposlenici ustanova koje se bave odgojem i obrazovanjem na stručan i znanstven način.

Poznati bivši studenti

  • Josip Jukić, mag.prim.educ., ravnatelj OŠ Mladost Osijek
  • Vesna Zlatarević, mag.prim.educ., pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Slavonskog Broda
  • Nevena Petrović, mag.prim.educ., dobitnica nagrade za najuspješnijeg odgojno-obrazovnog radnika u šk.god. 2018/2019 i 2019/2020

Pogledaj, poslušaj i pročitaj

Predstava She-Wolf: A Play for Women and Children
Predstava je nastala u okviru kolegija Dramska radionica na engleskom jeziku pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Željke Flegar

Dobrotvorna akcija Božićna zvijezda

Božićna zvijezda je humanitarna glazbeno-scenska priredba koja se na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti organizira od 2010. godine. Božićna zvijezda aktivnost je koju tradicionalno organiziraju studenti pete godine Učiteljskoga studija, a u aktivnosti se potom uključuju svi studenti.

Suradnja s gospodarstvom i lokalnom zajednicom

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti raznovrsnim projektima i aktivnostima ostvaruje značajnu suradnju s mnogim institucijama, udrugama, organizacijama i ustanovama u široj i užoj lokalnoj zajednici.
Značajna je suradnja s osnovnim školama i dječjim vrtićima, posebice s vježbaonicama koje su partneri Fakulteta u provedbi metodičkog osposobljavanja studenata – budućih učitelja i odgojitelja te provođenja stručno-pedagoške prakse
Zajedno s Kliničkim bolničkim centrom Osijek, Klinikom za pedijatriju Fakultet je sudjelovao u projektu U bolnicu ponesi slikovnicu.

Fakultet je sudjelovao u provedbi aktivnosti projekta Živjeti zdravo sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda usmjerenog na poboljšanje zdravlja cjelokupne populacije kroz implementaciju u lokalnoj zajednici informiranjem, edukacijom i senzibiliziranjem građana svih dobnih skupina o pozitivnim aspektima zdravih stilova života.

Svake godine Fakultet raspisuje i provodi Natječaj za najbolji rad maturanta Osječko-baranjske županije, Vukovarsko-srijemske, Brodsko-posavske, Požeško-slavonske i Virovitičko-podravske županije kojemu je cilj poticanje interdisciplinarnosti i kreativnosti maturanata.

Fakultet je sudjelovao brojnim aktivnostima, radionicama, okruglim stolovima, tribinama, speed-dating aktivnostima i predavanjima u obilježavanju prvog Tjedan karijera Sveučilišta u Osijeku s ciljem razvoja karijere studenata, ali i njihovog povezivanja s poslovnim sektorom.

Suradnja s Dokkicom – dječjom osječkom kreativnom kućom tijekom koje je Fakultet sudjelovao u projektu I tata je važan usmjerenom na poticanje očeva na veću uključenost u obiteljskom životu i aktivnijoj roditeljskoj ulozi.

Ostvarena je i suradnja s Udrugom romskog prijateljstva Luna iz Belog Manastira u sklopu projekta Unapređenje položaja djece Roma u odgoju i obrazovanju u Baranji
Ostvarene su i suradnje s brojnim udrugama u lokalnoj zajednici: suradnja s Centrom za nestalu i zlostavljanu djecu Osijek na projektu Mediji – virtualni odgajatelji sadašnjosti, s Hrvatskom udrugom za ranu intervenciju u djetinjstvu Zagreb, s Udrugom Palčići Osijek u sklopu obilježavanja tjedna prerano rođene djece, suradnja s Udrugom psihologa Vinkovci i Domom za odgoj djece i mladeži u Osijeku na projektu Dvaput razmisli, jednom klikni s ciljem izrade materijala i provođenjem edukacija o medijskoj pismenosti.

Knjižnica Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti uključila se u projekt Zelena knjižnica 2017. godine te kontinuirano organizira izložbe s ekološkom tematikom, edukativne i kreativne radionice, predavanja. Sve aktivnosti provode se uz partnerstvo s vrtićima i osnovnim školama Osječko-baranjske županije smatrajući da poučavanje o održivom razvoju i potrebi očuvanja Zemlje treba započeti što ranije. Knjižnica je, kao mjesto informiranja i učenja pravo mjesto za to. Tijekom godine obilježavaju se ekološki datumi poput Dana planete Zemlje, Dana voda, Dana biološke raznolikosti, Dana tla, Svjetskog dana zaštite životinja ekološki educirajući djecu i mlade.

Galerija

Postavi nam pitanje

Pitaj nas što te zanima ili pošalji svoje prijedloge i mišljenja